Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold

Få et hurtigt overblik over indholdet på Økoportalen

Økoportalen er bygget op omkring 6 temaer, som hver især indeholder en række faglige artikler. Artiklerne er rigtig illustreret, der er videoklip, der anskueliggøre det faglige indhold og massere af links til, hvor man kan fordybe sig yderligerer i den faglige substans.


 

Jord & Planter:

Her finder du viden om de grundlæggende forhold, som har betydning for succesfuld økologisk planteavl:  

 • En levende og frugtbar jord
 • Næringsstoffer i det økologiske jordbrug
 • Økologiske sædskifter
 • Forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt i økologisk planteavl
 • Forebyggelse af sygdomme og skadedyr
 • Faglig guide til økologiske planteavlere – sådan bruger du guiden
 • Maskiner

Her finder du også viden om dyrkning af forskellige afgrødekategorier under økologiske forhold:

 • Proteinafgrøder til foder
 • Grovfoder
 • Proteinafgrøder til konsum
 • Kvalitetskorn til konsum
 • Produktion af økologiske frø
 • Produktion af frugt og bær
 • Produktion af økologiske grønsager – vil blive lanceret ult. 2023.

Nye produktionssystemer:

Her finder du viden om nye dyrkningssystemer, som kan bidrage til en stærkere og mere robust økologisk produktion.

 • Skovlandbrug
 • Stribedyrkning
 • Conservation Agriculture
 • Præcisionslandbrug
 • Regenerativt jordbrug
 • Permakultur

Husdyr:

Her finder du viden om hold forskellige økologiske husdyr samt en introduktion til dyrevelfærd

 • Dyrevelfærd
 • Økologisk malkekvæg
 • Økologisk kødkvæg
 • Økologisk fjerkræ – herunder også specifik viden om artikler om æglæggere og slagtekyllinger
 • Økologisk griseproduktion

Klima og bæredygtighed:

Her finder du viden om, hvordan økologisk produktion bidrager til fremtidens bæredygtige fødevareproduktion. 

 • Økologi og bæredygtighed
 • Økologi og klima
 • Værktøjer til måling af klima og bæredygtighed
 • Virkemidler til et mere klimavenligt økologisk landbrug
 • Klimavenligt fødevareforbrug – ting at tænke over
 • Recirkulering af næringsstoffer
 • Økologi og biodiversitet

Regler, værdier og politik:

Her finder du viden om grundlaget for den økologiske produktion, om regler og kontrol samt hvilke ting man skal overveje, hvis man gerne vil lægge om til økologi. 

 • Økologiens værdier og principper
 • Regler og kontrol i økologisk produktion
 • Omlægning til økologisk drift

Marked og forbrug: 

Her får du indblik i det økologiske marked, som er afgørende for den markedsdreven økologisk produktion i Danmark

 • Det økologiske marked

 

Portalen vil løbende blive opdateret med nye faglige tekster, relevante links mv. På trapperne i 2023 er bl.a. et afsnit om økologisk grøntsagsproduktion.