Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold

Tanker bag Økoportalens struktur og indhold

Økoportalen samler faglig viden om økologisk landbrugsproduktion. Portalen er målrettet elever på landbrugsuddannelsen.

Økoportalen giver en samlet faglig indgang til den økologiske produktionsform uanset hvilken driftsgren, man interesserer sig for. For at gøre portalens anvendelsesmuligheder bred og så overskuelig som mulig, er den ikke opdelt efter fag, men er tema- og emnebaseret.

Teksterne leverer faktuel viden og forklarer årsagssammenhænge med henblik på, at eleven opnår indsigt i og forståelse for, hvordan man driver landbrug efter de økologiske principper og regler.

Hvis man har lyst til at fordybe sig mere i de faglige temaer og emner, er der til hvert emne links til relevante dyrkningsvejledninger, videoer, faglige artikler, rapporter mv., som er publiceret på Landbrugsinfo.dk, www.icoel.dk eller andre relevante steder. For at få det fulde udbyttet af portalens mange links til LandbrugsInfo, er det en fordel af være logget ind på Landbrugsinfo.dk, når man bruger portalen. 

Portalens tekster er skrevet af enten fagkonsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug eller af Landbrug & Fødevarer Økologi med efterfølgende faglig kvalitetssikring af fagkonsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Landbrug & Fødevarer Økologi står for redaktion.

Økoportalen er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets Digitaliseringspulje og Fonden for Økologisk Landbrug.

Få her et hurtigt overblik over Økoportalens indhold.