Kontakt:

Hanne Børsch, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Økologi 
Mail: hab@lf.dk
Tlf: +45 27245833