FOTO

Dyrevelfærd

Økologisk produktion er et landbrugssystem med mål og principper om overholdelse af et højt dyrevelfærdsniveau, der respekterer artsspecifikke behov. Men hvad er egentlig dyrevelfærd, og hvilke tiltag vægtes højst i den økologiske produktion?

Læs mere
FOTO

Økologisk malkekvæg

Økologisk mælkeproduktion har været motoren i den økologiske udvikling i Danmark. Læs her om de særlige forhold, som kendetegner økologisk mælkeproduktion.

Læs mere
FOTO

Økologisk kødproduktion fra kvæg

Produktion af økologisk kød fra kvæg adskiller fra konventionel kødproduktion på en række områder. Det gælder bl.a. opstaldning, fodring, afgræsning og behandling af dyrene. Læs mere økologisk okse- og kalvekødsproduktion.

Læs mere
FOTO

Økologisk fjerkræ

Produktion af økologiske æg og slagtekyllinger rummer både en række fælles regler og forhold og specifikke forhold gældende for henholdsvis æglæggere og slagtekyllinger. Her er tre afsnit, som kommer rundt om den økologiske fjerkræproduktion.

Læs mere
FOTO

Økologisk griseproduktion

I den økologiske griseproduktion tilstræber man, at opdrætsmetoder og staldforhold imødeser grisenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov. Få her indsigt i arbejdet med økologiske grise.

Læs mere