FOTO

En levende og frugtbar jord

I det økologiske jordbrug er det særligt vigtigt, at der er fokus på at opbygge og vedligeholde jordens frugtbarhed for at opnå fornuftige udbytter. Bliv klogere på, hvordan du skaber en levende og frugtbar jord.

Læs mere
FOTO

Næringsstofforsyning i økologisk planteavl

Her får du et indblik i, hvordan den økologiske landmand håndterer næringsstofforsyning til sine marker – hovedprincipperne for det, og hvordan de gældende regler håndteres i praksis.

Læs mere
FOTO

Økologiske sædskifter

Sædskiftet er en hjørnesten i økologisk planteavl, som sikrer grundlaget for næringsstofforsyning, kontrol med skadevoldere samtidig med at sædskiftet bidrager til at opbygge og vedligehold en levende og frugtbar jord.

Læs mere
FOTO

Forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt i økologisk planteavl

Som økolog er det vigtig at forebygge ukrudt, da man ikke har muligheden for at bruge kemiske bekæmpelsesmidler. Det handler bl.a. om at forhindre opformering af ukrudt men også om at sikre afgrøden et forspring i konkurrencen mod ukrudtet.

Læs mere
FOTO

Forebyggelse af sygdomme og skadedyr

I økologisk produktion handler det om at forebygge angreb af sygdomme og skadedyr. Her er det helt centralt at styrke afgrøden. Bl.a. ved et sundt sædskifte, anvendelse af resistente sorter og ved at passe godt på skadevoldernes naturlige fjender.

Læs mere
FOTO

Økologisk frø

Der skal i økologisk planteavl som udgangspunkt bruges økologiske frø. Bliv klogere på sortsegenskaber af særlig interesse for økologisk dyrkning og reglerne for brug af økologisk udsæd.

Læs mere

Introduktion til Faglig guide til økologiske planteavlere

Tre eksperter i økologisk planteavl har samlet al væsentlig viden, forskning mv. om økologisk planteavl i Faglig guide til Økologisk Planteavlere. Få her en introduktion til at bruge guiden.

Læs mere
FOTO

Maskiner

Mekanisk behandling af jorden spiller i det økologiske jordbrug traditionelt en stor rolle, når det gælder om at forberede et godt såbed og mindske ukrudtstrykket. Få her en introduktion til de vigtigste maskiner i det økologiske jordbrug.  

Læs mere

Afgrøder

FOTO
FOTO

Proteinafgrøder til foder

Der er fokus på øget selvforsyning af proteinfoder. Læs om dyrkning af proteinafgrøder, der under danske forhold er velegnede som proteinkilde til de økologiske husdyr – både til køer, grise og fjerkræ.

Læs mere
FOTO

Proteinafgrøder til konsum

Markærter, hestebønner og lupiner, men også kikærter og linser er bælgfrugter med højt proteinindhold, som er egnede til konsum, når der i fremtiden skal flere planteproteiner på tallerken. Læs om hvordan de dyrkes under økologiske forhold.

Læs mere
FOTO

Kvalitetskorn til konsum

Der er en række ekstra krav til korn, som skal bruges til fødevarer. Her gennemgås de vigtigste kornarter til konsum og hvad man skal have særlig opmærksomhed på i forbindelse med økologisk dyrkning af dem. 

Læs mere
FOTO

Produktion af grovfoder

Dyrkning af grovfoder er vigtigt i den økologiske husdyrproduktion, da alle økologiske dyr skal have grovfoder som en væsentlig andel af deres foderration. 

Læs mere
FOTO

Frugt og bær

Der er potentiale for at dyrke mere økologisk frugt og bær i Danmark. Her er en omfattende vejledning i dyrkning af frugt og bær:  Fra valg af sorter til afsætning og alt der ind imellem. 

Læs mere
FOTO

Produktion af økologisk frø

Økologisk frøavl stiller store krav til landmanden, bl.a. hvad angår kontrol med ukrudt, præcision i gødskning og timing af høst.

Læs mere
FOTO

Grøntsager

Markedet for økologiske grøntsager har et stort potentiale, da over en tredjedel af de dansk produceret grøntsager er økologiske, og det samlede areal for den økologiske grøntsagsproduktion er støt stigende. Find relevant viden her om grønsagsproduktion.  

Læs mere