FOTO

Skovlandbrug

Træer i marken kan give gode effekter for klimaet, dyrevelfærd og biodiversitet. Her kan du læse mere om skovlandbrug, og hvilke fordele det har.

Læs mere
FOTO

Stribedyrkning

Ved stribedyrkning dyrkes flere afgrøder på samme mark. Hermed opnår man mere robuste afgrøder, jordens frugtbarhed forbedres og biodiversiteten øges. Et dyrkningssystem, som ser ud til at rumme store muligheder.

Læs mere
FOTO

Conservation Agriculture

Principperne i dyrkningssystemet Conservation Agriculture (CA) stemmer godt overens med de økologiske principper – men rummer også udfordringer bl.a. på grund af økologernes behov for mekanisk ukrudtsbekæmpelse.  Hvad er CAs potentialer i økologien?

Læs mere
FOTO

Præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug er brugen af teknologier til at variere tildelingen af for eksempel udsæd, gødning og kalk efter behov. Bliv klogere på hvordan præcisionslandbrug og de digitale værktøjer, der hører til, også kan være til gavn for økologer.

Læs mere
FOTO

Regenerativt jordbrug

Flere og flere taler om regenerativt jordbrug. Men hvad går det egentlig ud på? Og hvordan matcher det økologiens værdier og principper?

Læs mere
FOTO

Permakultur

Permakultur er et alternativt dyrkningssystem, der fokuserer på flerårige afgrøder, opbygning af jordens frugtbarhed og en bæredygtig produktion af fødevarer. Læs her mere om, hvad permakultur går ud på.

Læs mere