Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold

Introduktion til klima og bæredygtighed

Over alt i verden arbejder man aktivt med FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid. En af de brændende platforme er, hvordan vi skaber en mere klimavenlig og bæredygtig fødevareproduktion. En landbrugsproduktion med mindre klimaaftryk, øget recirkulering af næringsstoffer og en større biodiversitet.

 


 

Danmarks langsigtede mål er, at vi i 2050 skal være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget. I fødevareerhvervet har vi også et mål om at være klimaneutrale i 2050.

Derfor forskes og udvikles på livet løs for at finde løsninger, der kan nedbringe mængden af drivhusgasser fra landbruget, ligesom FN’s verdensmål står højt på dagsordenen hos de virksomheder, som forarbejder landbrugets råvarer.    

Men det handler ikke kun om klimaindsatser. En bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion handler også om biodiversitet, økonomi, socialt ansvar, liv på landet og meget mere.

Artiklerne i dette tema gør dig klogere på:

  • Hvad forstår man egentlig ved bæredygtighed? Og hvordan bidrager økologien til FN’s verdensmål?
  • Hvordan bidrager landbrugets biologiske processer til udledning af drivhusgasser, hvordan opgøres forskellige produkters klimabelastning? Hvordan arbejder man i landbruget med klimareduktioner og er der egentlig forskel på økologisk og konventionel fødevareproduktions klimaaftryk?
  • Hvilke værktøjer har vi til måling af klimaaftryk og bæredygtighed på bedriftsniveau?
  • Hvilke virkemidler, er der i værktøjskassen til et mere klimavenligt økologisk landbrug?
  • Hvordan arbejder man i landbruget for øget recirkulering af næringsstoffer mellem land og by, som har stor betydning for næringsstofforsyningen til fremtidens økologiske produktion?
  • Hvad er biodiversitet? Hvad er landbrugets rolle i forhold til nedgangen i biodiversitet? og hvordan bidrager den økologiske driftsform til øget natur og  biodiversitet ?    

Alle disse spørgsmål og mange flere bliver besvaret er dette temas artikler.