Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Introduktion til nye produktionssystemer

Der er øget opmærksomhed på landbrugets påvirkning af klima, natur, miljø og biodiversitet. Der er mange hensyn at tage, og den måde, vi hidtil har drevet landbrug på, lever ikke altid op til de hensyn. Derfor vinder flere alternative dyrkningsformer frem, som giver forskellige bud på, hvordan man kan løse nogle af udfordringerne.

Klimaforandringer, biodiversitets krise, udpinte jorde og en voksende verdensbefolkning giver udfordringer for fødevareproduktion over hele verden.  Og det sætter spørgsmålstegn ved, om måden vi driver landbrug på i dag, nu også er den rigtige, eller om det kan gøres på andre måder, der tager større hensyn til miljø, natur og biodiversitet.

Der skal produceres mere med færre ressourcer. Samtidig er der øget opmærksomhed på landbrugets påvirkning af klima, natur, miljø og biodiversitet. Der er mange hensyn at tage, og den måde, vi hidtil har drevet landbrug på, lever ikke altid op til de hensyn.

Derfor vinder flere alternative dyrkningsformer frem, som giver forskellige bud på, hvordan man kan løse nogle af udfordringerne.

Her kan du læse mere om forskellige nye dyrkningssystemer:

Mange af systemerne baserer sig på principper og teorier, der går hånd i hånd med de økologiske principper. Fælles for dem er, at de udnytter nogle af naturens egne processer, og inddrager dem i landbrugsproduktionen på forskellige måder. 

Det handler om metoder, som på forskellig vis bl.a. bidrager til:

  • Øget kulstofbinding i jorden,
  • Øget jordfrugtbarhed,
  • Mere præcis brug af ressourcer,
  • Mindre påvirkning af miljø,
  • Mindre fysisk belastning af jorden,
  • Samt opmærksomhed på at skabe øget biodiversitet.

Nogle af metoderne arbejder man indtil videre mest med i det økologiske jordbrug. Det gælder for eksempel Skovlandbrug og Stribedyrkning samt Regenerativt landbrug og Permakultur.

Mens metoderne Conservation Agriculture og Præcisionlandbrug begge har tilgange til landbrugsproduktion, som allerede har stor bevågenhed i den konventionelle driftsform, og som der vinder større og større udbredelse der. Men det er systemer som også har potentialer i den økologiske produktion.