Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold

Introduktion til Faglig guide til økologiske planteavlere

Du kan hoppe lige ind i guiden her. MEN, det er lidt smartere at starte med at finde ud af, hvordan du bedst kan bruge den. Her guider én af forfatterne - Margrethe Askegaard - dig på vej.

Den hurtige tur i guiden

Tre eksperter i økologisk planteavl har samlet al væsentlig viden, forskning mv. om økologisk planteavl i Faglig guide til Økologisk Planteavlere. I guiden får du et overblik over alle de temaer, som du skal have styr på for at blive en dygtig økologisk planteavler.

Guiden er opdelt i 19 forskellige temaer. Når du bladrer igennem de forskellige temaer, møder du masser af korte overskrifter. De står med fed skrift. De giver det første overblik. Under dem er der mere detaljerede konklusioner.

Du kan også stoppe op og få korte peptalks via YouTube fra forskere, rådgivere eller landmænd. Og du kan tage et kig på de mange faktabokse og OBS-punkter.

Få forstand på de langsigtede konsekvenser

Er ukrudtet løbet fra dig, kan du som konventionel planteavler få førstehjælp fra et kemisk ukrudtsmiddel. Det kan du ikke som økolog. Du skal derfor være god til at forebygge så ukrudtet ikke løber fra dig. Det betyder, at du skal kunne gennemskue konsekvenserne, af det du gør i marken. Her er design af sædskifter og valg af efterafgrøder vigtigt. Blot en enkel uheldig beslutning i et år kan give masser af bøvl i de følgende år.  Bøvl som kan koste på både økonomi, miljø og klima.

Et spadestik dybere i guiden

Planlægning (tema 1) og etablering af afgrøden (tema 2) er meget vigtige temaer at dykke ned i. De er en forudsætning for en vellykket planteproduktion.

De frø og kerner der sås, skal have de bedste betingelser for vækst. Det gør dem stærke i konkurrencen med ukrudtet. Og de bliver bedre til at optage næringsstoffer og modstå angreb fra skadevoldere.

I temaerne 3-18 finder du de vigtigste resultater fra mange års økologisk forskning og forsøg. De er vist som helt korte konklusioner. Resultaterne stammer mest fra Danmark, men selv i vores lille land kan der være store forskelle. Vær derfor opmærksom på, om resultater stammer fra sand- eller lerjorde.  

Vil du dykke endnu længere ned i resultaterne, er der henvisninger til de publikationer, som de er hentet fra.

I temaerne 19-20 kan du få hjælp til at lave forskellige udregninger, og så er der links til mere information.

FOTO

Alt det du ikke ser

Ovenfra kan et såbed se vældig fint ud. Men det er hvad det enkelte frø og kerne møder af medgang og modgang i jorden, som bestemmer udbyttet.

Hop ud af traktoren og undersøg hvordan frøene ligger. Den tid, der bruges ekstra, kan komme mangefold hjem ved høst.

Og så er der også lige det med trykskader i jorden. Det er vanskeligt for en lille planterod at klemme sig igennem pakket jord. Hæmmet udvikling af rødderne giver ringere optagelse af næringsstoffer. Du kan dykke ned i temaerne 14 og 15 for at blive klogere på jordpakning og jordløsning.

Det hele kort

Du vil støde på modsatrettede konklusioner i guiden. For eksempel er der i tema 12 om ukrudt fokus på mekanisk bekæmpelse som et nødvendigt redskab. I tema 16 om mikro- og makroliv kan du så læse om de uheldige effekter ved at bearbejde jorden. Dilemmaet kan gøres mindre ved at reducere opformeringen af ukrudt. Her finder du flere muligheder.  

Et andet dilemma: Efterafgrøder er værdifulde i forhold til udbytter, jordfrugtbarhed og miljø (tema 3-5). Men når det drejer sig om udledning af den stærke klimagas lattergas, er der risiko for betydelig udledning, når efterafgrøden indarbejdes i jorden (tema 17).

Jordfrugtbarhed opbygges gennem input af organiske biomasser (tema 3,4,10, 18), så mikro- og makrolivet i jorden sikres føde (tema 16), og opretholdes ved at have fokus på næringsstofinput og -balancer (tema 5-9), reaktionstal (tema 11) og røddernes mulighed for at udvikle sig i jordlagene (tema 14,15).

Kunsten i økologisk planteavl er at have en god plan (tema 1) og sikre optimal etablering af afgrøderne (tema 2). Styr på sædskifterne og let fod på speederen i markarbejdet, er vigtige skridt på vejen frem mod en bæredygtig produktion.

En ukendt faktor når markplanen lægges, er årets klima. Det er sikkert, at klimaændringerne byder på flere ekstreme vejrforhold. Afgrødernes robusthed kan forbedres ved at øge diversiteten med arts- og sortsblandinger (tema 4 og 13).

I tema 18 kan du læse om kulstoflagring i jorden. Som planteavler er det slet ikke let. Biokul kan blive et værktøj på vej mod mere kulstoflagring i jorden. Det er kort beskrevet i en faktaboks.

I tema 19 er der hjælp at hente til at lave nogle hurtige overslag, og i tema 20 finder du udpluk af links til mere viden. 

Brug også spørgeskemaet under tema 1 til at få et overblik

På første side under temaet finder du et skema med nogle vigtige spørgsmål. Spørgsmålene sætter lys på de steder i dyrkningen, hvor der kan være brug for forbedring. De dykker ned i både markplan, gødningsplan og management. Du får her et indtryk af alt det, der er på spil, når man skal sikre sig vedvarende gode resultater i den økologiske planteavl.

Vær opmærksom på kilden til viden

Der kan være store forskelle i udbytter af en afgrøde mellem år, mellem marker, mellem jordtyper, mellem landsdele og mellem planteavlere. Du skal derfor være forsigtig med at introducere større ændringer i dyrkningen, hvis resultatet alene stammer fra et år eller et sted. Start på et mindre stykke mark.   

I faglig guide har vi samlet robuste resultater fra forskning og forsøg. De er suppleret med solid erfaringsbaseret viden fra de tre forfattere. På guidens hjemmeside under ”Bag om guiden” kan du se, hvem forfatterne er.

Faglig guide til økologiske planteavlere kan her  Bestil "Faglig guide til økologisk planteavl" (au.dk)  downloades eller bestilles i trykt version lige til at tage med dig i marken.