Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Proteinafgrøder til konsum

I fremtiden kommer bælgfrugter til at spille en større rolle i danskernes kost. Der er hos forbrugerne et stigende ønske om at spise mere plantebaseret, og her spiller bælgfrugter en central rolle på grund af deres høje proteinindhold. Der findes en række bælgfrugter, som er egnede til konsum, og som samtidig kan dyrkes i Danmark. Det gælder bl.a. markærter, hestebønner og lupiner, men også kikærter, linser og mange flere.

Flere bælgfrugter på tallerkenen

Der skal flere bælgfrugter på tallerkenen. Faktisk hele 100 g tilberedte bælgfrugter pr. dag ifølge de nye officielle kostråd.

Det kræver en stor ændring i danskernes kostvaner, da danskerne lige nu kun spiser cirka 5 g om dagen. Men bælgfrugterne skal fylde meget mere i danskernes fremtidige kost, da de med deres høje proteinindhold kan være med til at erstatte kød, som vi af hensyn til klimaet, skal spise mindre af i fremtiden.

En del forbrugerne (specielt de yngre) er interesserede i at spise mere plantebaseret kost. I en forbrugerundersøgelse fra maj 2021 foretaget af L&F svarer 45 pct., at de forventer at de vil spise mere plantebaseret i fremtiden. Blandt de 18-29 årige er det markant flere (69 pct.). Spørger man danskerne, hvor deres kilder til protein skal komme fra, foretrækker 77 pct., at det er danskproduceret (Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer 2020).

De vigtigste kriterier, når forbrugerne skal vælge en proteinrig plantebaseret ingrediens til aftensmaden er, at den smager godt (61 pct.), er mættende (43 pct.) og sund. For 21 pct. er det vigtigt, at den er økologisk.  Læs her mere om forventningerne til planterig mad.

Bælgfrugter egnet til konsum

Der findes en række bælgfrugter, som er egnede til konsum, og som samtidig kan dyrkes i Danmark.

Ud over ernæringsindholdet i de enkelte bælgfrugter spiller også smag, tekstur og andre parametre en stor rolle, når de skal anvende som mad til mennesker.

Fra et dansk dyrkningsperspektiv er det interessant, hvilke afgrøder der ligner hinanden og derfor evt. kan erstattes. Forbrugerne er meget interesseret i kikærter og linser, som minder meget om ærter.

 

Protein pct. af tørstof

Stivelse pct. af tørstof

Fedt pct. af tørstof

Markært

24

46

2

Hestebønne

29

39

2

Kikærter

22

50

6

Linser

27

46

2

Smalbladet lupin

35

2

6

Hvid lupin

38

8

10

Sojabønne

40

6

21

I tabellen herover kan du ser ernæringsindholdet i forskellige bælgfrugter. Ernæringsindholdet er fordelingen af fedt, kulhydrat og protein i en fødevare.

Lyt til podcasten Ta' med i plantekøkkenet

Vi skal alle spise mindre kød og flere planter, og det er nemmest, hvis planterne smager godt. Trine Krebs byder i denne episode indenfor på sin økologiske gård, hvor hun kokkererer ærter, lupiner og linser til den helt store guldmedalje. 

Her kommer en gennemgang af de bælgfrugter som kan dyrkes i Danmark, og som egner sig til mad til mennesker:

Markært:
Markært er egnet til dyrkning i Danmark, og da den samtidig er kendt af forbrugerne som fødevare, er det den afgrøde, som har størst potentiale til at blive en stor afgrøde til plantebaserede fødevarer.

Dyrkning af ærter i Danmark har gennem en årrække næsten udelukkende været til foder. Ærterne anvendes nu også i forarbejdet form som ærtekoncentrat eller ærte-isolat i køderstatningsprodukter. Til denne produktion efterspørges smagsneutrale ærter med højt indhold af protein. I den første opstart med plantebaserede fødevarer har det vist sig, at sorter af gule foderærter er velegnede til denne produktion.

Næsten alle ærter smager godt, men findes en bred vifte af ærtetyper til modenhed med forskellige smage (bitter, sødme, umami), farver og størrelser:

 • Gul ært – den traditionelle foderært
 • Grøn ært – ært af samme størrelse som den gule foderært
 • Marrowfat ært – store grønne ærter
 • Small blue – små grønne ærter
 • Gråært eller mapel pea – små til normal størrelse ærter med grå/brun/meleret frø som ofte er mere bitre
FOTO

Markært er dyrkningsegnede i hele landet. Da der tidligere har været dyrket en del ærter i visse egne af landet, skal man være meget opmærksom på forekomst af jordbårne sygdomme. Læs mere her.

Læs mere om dyrkning af markært i afsnittet her.

Ekstra fokuspunkter vedr. dyrkning af markært til konsum:

 • Vælg en sort med de ønskede kvalitetsparametre, størrelse, farve og smag.
 • God vandforsyning forhindrer, at der kommer små hårde ærter (stenærter)
 • Undgå sen høst.
 • Ærter med lavt vandindhold beskadiges let.
 • Vær opmærksom ved tørring. Anvendelse af for kraftig varme får ærterne til at skrumpe og revne.
 • Afgrøden skal håndteres, så den er glutenfri.

Læs her Økologisk dyrkningsvejledning for markært (Innovationscenter for Økologisk Landbrug).

Hestebønne:
Hestebønner er meget dyrkningsegnet i Danmark, men mindre kendt og anvendt til fødevarer end ærterne. Der er sket en stor stigning i dyrkningen af hestebønner til foder gennem de seneste år.

Hestebønner anvendes i mindre udstrækning end ærter til koncentrat i køderstatning. Hestebønner kan også anvendes hele eller afskallede, men ikke alle hestebønner smager godt.

FOTO

I 2021 blev der dyrket hestebønner på godt 22.000 hektar i Danmark. Heraf var de 55,6 pct. økologisk dyrkede.

Hestebønner har indholdsstoffer som kan være uønskede. Der er sortsforskelle, så det er muligt at vælge sorter med lavt indhold af det uønskede tannin. Tannin er et bitterstof, som hovedsageligt sidder i skallen. Sorter med en sort plet på blomsten har et højere indhold af tannin end hvidblomstrede sorter. Langt de fleste sorter har et højt indhold af vicin og convicin, Disse stoffer kan ikke fjernes ved afskalning, og en lille del af befolkningen kan ikke tåle disse stoffer på grund af en genmutation.

Læs mere om dyrkning af hestebønner i afsnittet her.

Ekstra fokuspunkter vedr. dyrkning af hestebønne til konsum:

 • Vælg en sort med de ønskede kvalitetsparametre og som smager godt.
 • Vær opmærksom på angreb af bønnefrøbiller som giver huller i frøene.
 • Undgå sen høst og vær opmærksom ved tørring. Anvendelse af for kraftig varme får ærterne til at skrumpe og revne.
 • Afgrøden skal håndteres så den er glutenfri.

Smalbladet og hvid lupin:
Lupin er ikke så anvendt til fødevareproduktion i Danmark, men spises i andre dele af verden. Lupin indeholder de skadelige stoffer alkaloider, og indholdet skal være lavt for at de må anvendes.

Når der kommer mere dokumentation for håndtering af lupin til konsum er der interesse for at bruge det. Det er kun de sorter af sød lupin med det laveste indhold af alkaloid, der kan anvendes.

Se her mere om dyrkning af lupiner i afsnittet her.

Læse her Økologisk dyrkningsvejledning for lupiner (Innovationscenter for Økologisk Landbrug).

 

Kikærter:
Kikærter er kendt som fødevare og efterspørges af mange. Til gengæld er dyrkning af kikærter helt nyt i Danmark og der er kun meget begrænsede erfaringer fra de seneste år.

Kikærter trives ikke under fugtige forhold og kræver høje temperaturer. Vil man prøve at dyrke kikærter kan det kun anbefales i de lune og tørre dele af landet. Kikærterne modner sent, så områder med stabilt vejr i efteråret har en fordel.

Der findes flere typer af kikærter:

 • Desi som har mørke frø og lilla blomst. Desi er mere robust og modner tidligere, hvilket gør den lettere at dyrke i Danmark
 • Kabuli som har lyse frø og hvide blomster. På verdensmarkedet er det de lyse kabuli kikærter, som er mest eftertragtede.
FOTO

Kragerup Gods på Vestsjælland har kastet sig over dyrkning af kikærter til de danske forbrugere.

Fokus vedr. dyrkning af kikærter:

 • Ingen rodukrudt og lav ukrudtstryk af frøukrudt.
 • Reaktionstallet skal være i den høje ende af normalområdet for jordtypen.
 • Kikærterne må ikke sås for tidligt. Jordtemperaturen skal være 7°C for desitypen og 10°C for kabulitypen.
 • Kikærterne skal podes inden såning.
 • Der sås efter 45-50 planter pr. m2.
 • Kikærter kan dyrkes på øget rækkeafstand og radrenses.
 • Vælg en tidlig sort som har den ønskede kvalitet.
 • Kikærter modner i september. Desi modner tidligere end kabuli.
 • Kikærter er tvemodne, grønne ærter trækker ned i kvalitet.
 • For at opnå en tidligere høst er det oplagt at skårlægge kikærter. Pickup på mejetærskeren anbefales.
 • Det kræver ekstra tørringskapacitet at dyrke kikærter. Frøene er store, vandindholdet kan være højt og der skal tørres på en tid af året hvor lufttemperaturen ikke er så høj.
 • Vær opmærksom ved tørring. Anvendelse af for kraftig varme får ærterne til at skrumpe og revne.
 • Afgrøden skal håndteres så den er glutenfri.

Læs her Økologisk dyrkningsvejledning for kikærter (landbrugsinfo.dk).

Linser:
Linser er ligesom kikærter en velkendt fødevare. Linser har den store fordel hos forbrugerne, at indholdet af uønskede stoffer er så lavt, at de kan koges direkte fra tør tilstand uden udblødning. Der findes flere forskellige typer af linser (grønne, brune, røde, sorte) som har forskellige egenskaber i køkkenet. Der har gennem flere år været dyrket linser i lille skala, men interessen er steget de seneste år. Linser kan dyrkes i hele landet, men da de konkurrerer elendigt mod ukrudt, skal marken være meget ren.

FOTO

Der findes flere forskellige typer af linser (grønne, brune, røde, sorte) som har forskellige egenskaber i køkkenet.

Fokus vedr. dyrkning af linser:

 • Linser er meget spinkle og lave planter, så de har ekstrem dårlig ukrudtskonkurrence. De bør kun sås i en meget ren mark.
 • Linser kan samdyrkes med havre for at øge ukrudtskonkurrencen og mindske lejesæd. Havren trykker linsen så udbyttet af linser bliver lavere, og det koster at få havren sorteret fra efter høst.
 • Det anbefales ikke at dyrke linser på rækker og radrense. Da der er en meget lav afgrødehøjde ved høst, er det vigtigt, at jordoverfladen er meget jævn så der kommer færrest mulige sten med i mejetærskeren.
 • Linser er ligesom hestebønne og markært tørkefølsom.
 • Reaktionstallet skal være i den høje ende af normalområdet for jordtypen.
 • Linser kan sås når jorden er tjenlig og jordtemperaturen er 5°. Hvis der er styr på ukrudtet, er det en fordel af så tidligt. Senere såning giver mulighed for at lave falsk såbed og få styr på frøukrudt.
 • Der sås efter 130 planter pr. m2, men det optimale plantetal vil afhænge af typen.
 • Vælg en sort med den ønskede kvalitet og et godt udbytte.
 • Linser modner i august.
 • Før linser kan sælge skal de renses og det kræver rensning med en farvesortere at opnå en tilfredsstillende kvalitet.
 • Afgrøden skal håndteres så den er glutenfri.

Læs her Økologisk dyrkningsvejledning for linser (landbrugsinfo.dk).

Sojabønne:
Sojabønner fylder meget hos fødevareproducenterne, da det er en velkendt råvare som indgår i mange køderstatningsprodukter.

De danske forbrugere er ikke så interesseret i at bruge mere soja, da soja klimamæssigt har fået en dårlig klang. Men soja har gode kvaliteter. Til gengæld er dyrkning af soja svært i Danmark, da det er en kortdagsplante. Nogle planter er mere påvirket at dagslængde end temperatur. Soja er en af dem, så når der er mange lyse timer som om sommeren i Danmark betyder det, at sojaen bliver ved med at gro uden at modne. Derfor er soja ikke den mest oplagte afgrøde i Danmark.

FOTO

Fokus vedr. dyrkning af soja:

 • Soja kan kun dyrkes i de luneste egne af landet. Kun de allertidligste sorter kan anvendes.
 • Soja kan sås når jordtemperaturen er 10o I år med høj jordtemperatur i det tidlige forår kan soja lykkes.
 • Soja modner meget sent, høst til modenhed sidst i oktober/begyndelse af november kan forekomme. En afgrøde høstet på dette tidspunkt lever næppe op til at være fødevarekvalitet.
 • Soja kan høstes som bælge ligesom ærter og det kan være en relevant måde at dyrke dansk soja.

Andre afgrøder:
Der er afgrøder med et lavere proteinindhold end bælgfrugterne, som også har interesse til konsum.

Forskellige arter af korn fylder allerede en stor del som brød, havregryn, øl mv. Men også her kommer der nye anvendelsesmåder til. For eksempel er der nu meget fokus på havre til plantedrik og der er også begyndende interesse for at lave havre ris. Det er positivt at finde nye anvendelsesmuligheder for velkendte og dyrkningssikre afgrøder, da det styrker robustheden i den økologisk produktion.

FOTO
FOTO

Der er også interesse for nicheafgrøder som hamp, quinoa, hør og boghvede. Hamp og hør har et protienindhold på niveau med ærter, men et højt indhold af olie. Quinoa og boghvede har 13-15 pct. protein og et højt indhold af stivelse. Fælles for dem er et højt indhold af essentielle aminosyrer. I sædskiftet har de ikke den samme fordel som bælgplanterne da de skal tilføres kvælstof.

 

Muligheder for afsætning

Bælgsæd til plantebaserede fødevarer er nyt for mange, og værdikæderne er ikke på plads, som vi kender det til foder. Man kan derfor ikke regne med at kunne afsætte afgrøden i høst uden forudgående kontrakt. Samtidig er der stor efterspørgsel efter proteinafgrøder, så man kommer ikke til at brænde inde med afgrøder som hestebønne og markært, som også kan anvendes til foder. Da markedet for bælgsæd til konsum er relativt ungt – vil mulighederne for afsætning nok ændre sig over tid.

De store afgrøder – hestebønne, ært, lupin:
Der er et marked for både hestebønner og ærter til konsum, hvis afgrøden lever op til kravene. Forsøg at få en kontrakt om konsumproduktion og vurder om merprisen er god nok i forhold til foderproduktion.

De store afgrøder har den fordel, at hvis afgrøden i høst ikke lever op til kravene til konsum, kan det sælges som foder. Når der sælges til konsum, skal merprisen kunne dække de ekstra udgifter til at afgrøden håndteres glutenfri.

De små afgrøder – kikært og linser:
For de mindre afgrøder som kun er af interesse til konsum, er det langt vigtigere at have styr på afsætning. Disse afgrøder dyrkes typisk, hvor man selv har kontakt til forbrugerne eller et afsætningsled. Men som interessen øges, er der flere muligheder for at komme til at dyrke på kontrakt.