Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Sædskiftet som redskab i næringsstofforsyningen

På Jennelgaard på Falster har man mange års erfaring med økologisk planteavl og brænder for de faglige udfordringer, som udvikling af økologien kræver.


Brødrene Torben og Morten Matthiesen driver i fællesskab 315 ha økologisk planteavl på Jennelgaard omkring Sdr.Alslev på Falster. Siden brødrene kastede sig ud i økologien i 1998, er der gjort mange erfaringer.

De mest indbringende afgrøder i sædskiftet er fabriksroer og vinterraps. Derudover fungerer konsumærter til Ardo-fabrikken som en vigtig ’dynamo’ i sædskiftet. Afgrøden er nemlig en god forfrugt, og høstes allerede omkring 1. juli, hvorved den giver mulighed for ukrudtsbekæmpelse i resten af juli, inden etablering af fx vinterraps eller en god efterafgrøde forud for roer.

FOTO

Økologiske sukkerroer.

Sædskiftet som redskab i næringsstofforsyningen

Som økolog i en landsdel med relativt få husdyr, er næringsstofforsyningen et centralt element i driften. Her har man dog været begunstiget af, at et par kollegaer med ægproduktion lagde om til økologi samtidig med Jennelgaard, hvorfra man har kunnet aftage økologisk gødning. De sidste to år har bedriften kørt på 65 kg N/ha-ordningen, heraf halvdelen med økologisk hønsegødning suppleret med konventionel gylle.

”Vi havde et ønske om at vise, at vi kunne opretholde udbytterne med et lavere niveau af input. Vi kunne godt avle mere, hvis vi brugte 107 kg N/ha, men ikke meget mere. Til gengæld tvinger den lavere kvælstoftilførsel os til at udnytte sædskiftet til at forsyne afgrøderne med næringsstoffer i tilstrækkelige mængder,” siger Torben Matthiesen.

Hvert år udlægger brødrene omkring 70 ha hvidkløver som grøngødning i vårsædsmarkerne, og udlægget pløjes først op foråret efter. Nmin-prøver viser, at der på den måde kan fikseres mellem 50 og 100 kg N/ha til den efterfølgende afgrøde, og erfaringen er, at et sådant udlæg faktisk kan fuldgødske en efterfølgende vårbyg.

”Det er centralt, at man vælger de reneste marker til udlæg og prioriterer ukrudtsbekæmpelsen i de marker, hvor det er nødvendigt. Udlæg kan godt være en udfordring i de tørre år, men samlet set har de vist sig at være et rigtigt godt værktøj i vores nærringsstofforsyning,” siger Torben Matthiesen.

FOTO

Hvidkløverudlæg til grøngødning.

På Jennelgaard glæder brødrene Matthiesen sig ligeledes over, at de to planlagte biogasanlæg, som skal kobles på den naturgasledning, som regeringen har bestemt skal forsyne Lolland-Falster med grøn gas, også kommer til at kunne forsyne økologiske planteavlere med næringsstoffer.

Byder udvikling af økologien velkommen

Fra næste år får Jennelgaard flere økologiske næringsstoffer til rådighed, idet en kollega og samarbejdspartner med økologisk planteavl indstiller sin produktion. Dette har været medvirkende til, at man har valgt i år at omlægge 70 ha til det biodynamiske dyrkningssystem, og i 2022 yderligere 110 ha, til et samlet areal på 180 ha, hvor der er krav om udelukkende at anvende økologisk gødning.

De kommende brancheanbefalinger med krav om reduceret import af konventionel husdyrgødning, samt nye EU-regler om bælgplanter i sædskiftet og kulstofbindende afgrøder ser Torben Matthiesen ikke som et problem.

”Jeg er bekendt med, at jeg er i en privilegeret situation, idet jeg har økologisk husdyrgødning til rådighed. Men jeg ser de nye brancheanbefalinger som en måde at udvikle økologien på – og jeg hilser udviklingen velkommen,” siger Torben Matthiesen.
”Jeg synes, det er ærgerligt, hvis kravet om reduktion i importen af konventionel husdyrgødning betyder, at nogle må forlade økologien – også i lyset af regeringens målsætning om fordobling af det økologiske areal. Omvendt er udfasning af konventionel husdyrgødning en beslutning, som vi har skubbet foran os i mange år – vi har haft lang tid til at omstille os. Hos os ser vi det som en faglig udfordring – og netop faglige udfordringer motiverer os,” siger Torben Matthiesen.

FOTO

Konservesærter på 50 cm rækkeafstand.

Afgrøder 2021 (ha)

Vinterraps 30
Fabriksroer 24
Konservesærter 37
Edemamebønner til konsum (forsøg) 4
Grynhavre glutenfri (biodynamisk) 43
Vårhvede 70
Vårbyg til malt og fremavl 69
Hvidkløver til frø 10,5
Rajgræs til frø 21

 

Efterafgrøder 2021 (ha)

Hvidkløverudlæg i vårsæd/vinterraps 70
Vikke, olieræddike, honningurt (forud for roer) 10-24