Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Produktionsplanlægning i grøntsagsproduktion

En god produktionsplanlægning fra A-Z er fundamentet for succes. Hele produktionsprocessen skal derfor nøje tænkes igennem, så man har styr på hele processen og gjort sig de nødvendige forberedelser i tide. Samtidig skal ens plan hele tiden overvåges og eventuelle justeringer skal foretages. Læs her om de ting, du skal have styr på.    

Planlægning

Som alt andet produktion handler driftsledelse om planlægning.  Følgende punkter skal du tage i betragtning, overveje og beslutte, når du planlægger årets grøntsagsafgrøder. Den rækkefølge punkter, her er nævnt i, er også den rækkefølge, som du i praksis bør forholde dig til dem i.  

Aftale om afsætning skal sikres

Kontrakt: Er der tale om kontrakt eller kun en aftale uden prisaftale?

Leveringshyppighed: Fra hvornår til hvornår skal der leveres med hvilken leveringshyppighed

Mængde: Mængde fordelt over leveringsperioden

Pris: Fast pris, fleksibel pris, eller kun aftale om en vis leveret mængde

Betingelser over leveringsperioden:

 • Skal produktet emballeres i småposer eller sælges som bulk?
 • Er der krav om erstatningsvare, hvis ikke man kan leve op til kontraktmæssige krav?
 • Deltagelse i kampagner og markedsføring
 • Betalingsbetingelser for aftager

Hvilken kvalitetskrav stilles?

Budgettering

Med udgangspunkt i tidligere års produktionsoplysninger laves et grundigt budget

Aftale indgås med finansielt institut om kassekredit

Hvor stor skal kreditten være?

Hvor stor en periode skal den dække?

Markplanlægning udføres

Markplanlægning starter ved høst – eller rettere sagt ved den mængde, man kontraktmæssigt har forpligtet sig til at levere på et givet tidspunkt. Derfra regnes tilbage: Gennem kendskab til sortens og artens udviklingstid i marken under normale sæsonmæssige omstændigheder, hvornår skal grøntsagen så etableres?

Ofte plantes eller sås 10-25% mere for en sikkerheds skyld

Småplanter bestilles i god tid.

Grøntsagsfrø bestilles i god tid. Husk at søge om dispensation for ikke-økologisk ubejdset frø, hvis det er nødvendigt

Landbrugsplanlægningsprogrammer som MarkOnline eller Næsgaard MARK egner sig ikke eller kun i mindre grad som planlægningsværktøj i grøntsagsproduktion. Etablering af en enkel mark kan tage flere uger, kan bestå af flere sorter, flere gødskninger, behandlinger m.m., alle vigtige driftsmæssige oplysninger, der skal kunne håndteres. Dette kan de nævnte planlægningsprogrammer ikke honorere i sin nuværende form.

Da behov for indhold i planlægningsbehov, og driftsmæssige forskelle er ofte betydelige, udarbejder de fleste avlere deres eget planlægningsværktøj – oftest i excel.

Planlægningsværktøj skal som minimum indeholde:

 • Marknummer
 • Bednummer
 • Areal
 • Etableringstidspunkt
 • Sort
 • Behandlinger, såsom plantebeskyttelse, gødskning, ukrudtsbekæmpelse
 • Forventet høsttidspunkt
 • Realiseret udbytte – stk., kg, tons, bundter, m.m.
FOTO

Investeringer til maskiner og andet udstyr

Redskaberne til produktion af grøntsager må ikke svigte, for ved sammenbrud er produktionsplanen i fare. Alle maskiner klargøres inden sæsonens opstart.

Er produktionen optimalt mekaniseret? Kræver det nyindkøb?

Vanding og vandingskapacitet

Vand er uundværlig til vanding af grøntsagsproduktion, og evt. vask til salgsklargøring

Passer vandingsbehov til produktionen?

Ligger hydranter og vandingsanlæg, så alle marker og plantninger/såninger kan vandes?

Se desuden afsnit om vanding.

Arbejdskraft

De store kapacitetsmæssige behov i grøntsagsproduktion findes ved

 • Plantning
 • Ukrudtslugning
 • Høst
 • Klargøring til salg

For grøntsager som f.eks. gulerod til vintersalg, sås gulerod i flere hold med en uges mellemrum eller mere. Dette gøres for at sikre en sammenhæng mellem ukrudtets/afgrødens udviklingstrin, og en passende kapacitet til at luge dette hold arealet.

Kapacitetsunderskud kan blive meget dyrt, da man risikerer ikke at kunne levere produkter til tiden, eller at kunne gennemgå det planlagte areal til lugning. I sidste tilfælde vokser problemet sig større, mens man kommer bagud i lugning, og gør arbejdet endnu dyrere.

Find arbejdskraft i god tid, da ledig arbejdskraft ikke kan mobiliseres med kort varsel

Ved en fremkørselshastighed af lugevognen på 400 m/t, anvendes 50 t/ha. Ved 4 medarbejder på lugebrættet giver dette 0,08 ha/t, ved 12 medarbejdere 0,24 ha/t. Normalt luges samme areal flere gange.

Køle- og lagringskapacitet

Vurder høsten ved en prøveoptagning eller ved en anden konkret vurdering i marken, og beregn behov for opbevaringskapacitet – evt. vurder, hvor meget der skal på køl

Emballage, kasser, m.m.

Produktion af emballage er tidskrævende, især hvis der skal særlige etiketter eller skrift på det. Derfor planlægges bestilling af emballage i god tid før høst

Også produktion af kasser til opbevaring på lager bestilles i god tid før høst

Transportaftaler

Transport af færdigvare til køber er en væsentlig udgift, der oftest afholdes af avler. Derfor anbefales det, at man sikrer sig en god aftale over en vis tidsperiode med en vognmand

Løbende opfølgning

Alt planlægning bør følges op løbende, idet vejrmæssige betingelser sjælden opfører sig planmæssigt. En uge med hedebølge, et koldt forår, en tørkeperiode, eller et alvorligt skadedyrsangreb kan ændre forudsætningerne for produktionen