Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Grøntsagsproduktion - generel introduktion til branchen

Grøntsagsproduktion i Danmark er en specialiseret produktion, som på mange områder adskiller sig fra den almindelige landbrugsdrift. Dette kapitel giver et indblik i branchen som helhed med særligt fokus på den økologiske grøntsagsdyrkning.

Artikler om økologisk grøntsagsproduktion

FOTO

Jord, næringsstoffer og vand

For at få succes med dyrkning af grøntsager er der nogle grundlæggende forhold, der skal tages i betragtning uanset hvilken afgrøde, man ønsker at dyrke. Bliv her klogere på de grundlæggende forhold vedrørende dyrkning af grøntsager.  

Læs mere
FOTO

Etablering af grøntsagsafgrøder

Plantning og såning er én af de vigtigste operationer på en grønsagsbedrift. Hvis starten på kulturen er god, er det halve arbejdet lavet. Bliv klogere på de forskellige elementer og overvejelser der er i forbindelse med etablering af grøntsagskulturer.

Læs mere
FOTO

Håndtering af ukrudt

Grøntsagsafgrøder konkurrerer generelt dårligt mod ukrudt, og derfor er ukrudtsbekæmpelse særdeles vigtigt i grøntsagsmarker. Bliv her klogere på, hvilke ting man skal være særligt opmærksom på og hvilke metoder og strategier man kan anvende.

Læs mere
FOTO

Plantebeskyttelse

Af og til er forebyggelse af skadedyr og sygdomme ikke tilstrækkeligt, og i disse tilfælde er der muligheder for plantebeskyttelse, som økologer kan benytte. Her gennemgås regler, midler og metoder af tilladte plantebeskyttelsesmidler i økologien. 

Læs mere
FOTO

Dyrkningsvejledninger for grøntsager

Hvordan man specifikt bedst dyrker en bestemt grøntsagsafgrøde, kan man blive klogere på i dyrkningsvejledninger for de enkelte afgrøder. På gartnerinfo.dk findes økologiske dyrkningsvejledninger for de mest almindelige grøntsagskulturer.

Læs mere
FOTO

Lagring og klargøring

Hvis ikke grøntsager høstes og sælges direkte fra gården, skal der foregå en proces med lagring og klargøring inden de rammer forbrugernes køleskab. Bliv her klogere på, forskellige metoder til lagring og hvordan grøntsager klargøres til supermarkedet.

Læs mere
FOTO

Afsætning og markedet

Salget af økologiske grøntsager er steget markant de senest år. Inden man går i gang med at dyrke økologiske grøntsager, bør man orientere sig godt i markedet og gerne have sin afsætning på plads. Læs her om markedet for økologiske grøntsager. 

Læs mere
FOTO

Produktionsplanlægning

En god produktionsplanlægning fra A-Z er fundamentet for succes. Hele produktionsprocessen skal derfor nøje tænkes igennem, så man har styr på hele processen og gjort sig de nødvendige forberedelser i tide. Læs her om de ting, du skal have styr på.    

Læs mere

Hvilke grøntsager dyrker vi i Danmark?

I Danmark bliver over en tredjedel af grøntsagerne dyrket økologisk. Der er dog store udsving mellem de forskellige kulturer i forhold til, hvor stor en andel den økologiske dyrkning udgør. I nedenstående tabel kan du se, hvor store arealer vi dyrker af de forskellige afgrøder, hvor mange hektar der dyrkes økologisk samt den økologiske andel i procent af den samlede produktion.

Tabel 1 Arealfordeling 2023

Afgrødenavn

Areal i alt i ha

Økologisk areal i ha

Økologisk andel i %

Afgrødenavn

Areal i alt i ha

Økologisk areal i ha

Økologisk andel i %

Asparges

213

16

7,6

Rodpersille

71

51

71,6

Bladselleri

60

59

98,0

Rødbede

236

140

59,1

Knoldselleri

110

55

50,1

Salat (friland)

642

287

44,8

Blomkål

426

95

22,3

Spinat

208

33

15,8

Broccoli

353

143

40,7

Sukkermajs

293

24

8,2

Grønkål

54

30

56,2

Ærter, konsum

919

78

8,5

Hvidkål

176

44

25,1

Bønner, andre

48

48

100,0

Rødkål

153

24

15,4

Jordskokker

125

95

76,3

Savoykål, spidskål

424

176

41,4

Krydderurter

45

33

73,0

Løg

1.447

377

26,0

Rabarber

79

57

71,2

Porre

278

50

18,1

Græskar

417

191

45,9

Gulerod

2.155

1.313

60,9

Øvrige grøntsager

331

101

30,5

Pastinak

99

84

85,4

 

 

 

 

I alt

9.362

3.606

38,5

 

 

 

 

Oversigt over grønsagsproduktion i Danmark og den økologiske produktions andel inden for de forskellige afgrødekategorier.

Vidste du at...

Arealet med økologiske grøntsager udgør lidt over 1 procent af det samlede økologiske areal, mens det samlede grøntsagsareal udgør under 0,5 procent af dyrkningsfladen i Danmark.
FOTO

Hvad kendetegner grøntsagsbranchen?

I Danmark er det samlede areal, der anvendes til grøntsagsdyrkning steget de sidste 20 år. Det samme gælder for den økologiske andel af grøntsagsproduktionen.

Udviklingen i det samlede areal og antal bedrifter til grøntsagsdyrkning fra 2000 til 2022

Nedenstående figur 1 og 2 er baseret på statistik for den samlede grøntsagsproduktion, der både dækker konventionel og økologisk produktion.

Figur 1 Det dyrkede areal med grøntsager fra 2000-2022 er vokset fra 6000 hektar til godt 9000 hektar - med diverse udsving.  

Figur 2 Som i resten af landbruget er bedrifterne, der producerer grøntsager, blevet færre men større og mere specialiserede. 

Strukturudvikling i grøntsagsbranchen

Grøntsagsbranchen har ligesom det øvrige landbrug gennemgået en strukturudvikling fra flere små landbrug til færre - men større og mere specialiserede produktioner. Denne udvikling gælder også de økologiske grøntsagsavlere. Det ses på arealet til grøntsagsdyrkning på de enkelte bedrifter, som er vist på figur 3.

Figur 3 Størrelsen på bedrifter ved produktion af grøntsager i år 2000, 2010 og 2022

Flere små grønsagsproducenter

Der er i de seneste år kommet flere mindre bedrifter på under 10 ha med produktion af frilandsgrønsager.  I 2022 er der næsten 280 bedrifter under 10 ha, der producerer frilandsgrønsager. Det er 25 flere end i 2000. Den stigning er sket løbende siden 2016, hvor der kun var 157 bedrifter under 10 ha. Årsagen til stigningen skyldes den øgede direkte afsætning gennem gårdbutikker m.m.

Færre mellemstore grønsagsproducenter

Arealet for bedrifter op til 20 ha er dog faldet fra 776 ha i 2000 til 410 ha i 2022 på trods af stigning af antal af producenter. Det er især de mellemstore bedrifter, der står for tilbagegangen. 233 bedrifter mellem 30 og 100 ha i 2022 mod 471 i 2000. Men også større bedrifter med et grøntsagsareal på mellem 100 og 200 ha er faldet fra 136 bedrifter i år 2000 til 74 bedrifter i 2022, mens der er sket en stigning i bedrifter med et grøntsagsareal på over 200 ha fra kun 42 bedrifter i år 2000 til 108 bedrifter i 2022. Hermed ses det, at de største bedrifter er vokset betydeligt i deres produktion.

Flere store bedrifter over 200 hektar

Selvom der i 2018 var 112 bedrifter med et grøntsagsareal på over 200 ha, stod 25 af disse bedrifter alene for over halvdelen af det dyrkede areal med grøntsager i Danmark. Størstedelen af grøntsager som blomkål, broccoli, gulerod, porre og salat dyrkes på disse 25 bedrifter.

Størstedelen af den danske økologiske grønsagsproduktion sker på få bedrifter. Producenter med et større areal med grøntsager har specialiseret sig i dyrkningen af få typer af udvalgte grøntsager. Dette er sket på grund af den store markedsandel, der sælges gennem detailhandlen. De største grøntsagsproducenter dyrker som regel både konventionelle og økologiske grøntsager. 

FOTO

I andre lande er andelen af mindre bedrifter med mange forskellige slags grøntsager betydelig større end i Danmark. Det samme gælder salget af grønsager til lokale markeder og specialbutikker.

Klima og sæson

Nedbør, temperatur og lys har stor betydning dyrkningen af grøntsager og for producentens placering i landet for grøntsagsproduktion. Især frostudsatte områder giver begrænsninger for produktion af grønsager. Og selv i lille Danmark er der betydelige klimatiske forskelle på såvel nedbør som sol og temperatur.

Nedbør

Den høje grad af mekanisering og behov for næsten altid at kunne færdes i marken i hele vækstsæsonen gør, at nedbør kan være en begrænsende faktor, hvor grøntsagsproduktion kan placeres. Tidligere, hvor mekanisering ikke var udbredt og arbejdet var meget manuelt, fandtes produktion af grønsager især på dybmuldede jorde f.eks. på Fyn.

I dag sker meget af produktionen på lettere jordtyper, hvorved nedbøren hurtig trænger ned, så det igen bliver muligt at færdes i markerne. Især tidligt på foråret i forhold til de tidligste etableringer samt sent på året i forhold til høst, er dette vigtigt. Desuden er det vigtigt at kunne færdes i marken, når der skal renses ukrudt eller høstes på markerne i de øvrige måneder.

Nedbøren kan påvirke muligheden for at færdes på markerne, hvilket kan have betydning først på sæsonen Jordtyperne spiller ligeledes en rolle i dette, da de påvirker hvor hurtigt man kan komme ud og køre på jorden.  Her vil en sandjord hurtigere blive farbar end en lerjord. Desuden påvirker nedbørsmængde også behovet for vanding.

FOTO

Figur 5 Fordelingen af nedbør i Danmark i 2022 Generelt er mængden af nedbør størst i den sydvestlige del af Jylland, mens det regner mindst i de sydøstlige dele af landet.

Solskinstimer

Mængden af solskinstimer og indstråling, der påvirker fotosyntesen og derved plantevæksten, varierer også over landet og sæsonen. Der er generelt flere solskinstimer på øerne og i de østlige egne. Landsgennemsnittet for solskinstimer har været på omkring 1700 solskinstimer i perioden 2011-2020. Et eksempel fra 2022 viser fordelingen af solskinstimer på landsplan.

FOTO

Figur 6 Summeret antal solskinstimer i 2022 (DMI)

Temperatur

De kystnære områder har generelt et mildere klima med færre temperaturudsving. Afstanden til kyst og havvand påvirker temperaturen og temperaturudsvingene, hvilket ses på de næste figurer, der viser henholdsvis minimums- og maksimumtemperaturen for to udvalgte datoer. Ud fra figurerne kan det ses, at både de laveste og højeste temperaturer ofte optræder i de indre landsdele, mens der er mindre udsving langs kysterne.

I foråret vil de lave temperaturer give udfordringer i grøntsagsproduktionen i forbindelse med nattefrost. De høje temperaturer i løbet af sommeren kan ligeledes forstyrre planternes vækst.

Variation i temperatur i Danmark:

Figur 7 Minimumstemperatur i Danmark d. 9. maj 2017 (DMI)

Figur 8 Maksimumtemperatur i Danmark d. 20. juli 2022 (DMI)

Klimaforandringer

Klimaforandringerne med flere ekstremer i temperatur, nedbør og tørke medfører betydelige udfordringer for grønsagsproduktion og dyrkningssikkerhed. Det milde og relativ konstante danske vejr i løbet af sæsonen med ikke for høje temperaturer om sommeren og løbende nedbør giver optimale vækstvilkår for de grønsager, der dyrkes og sælges i Danmark - såsom rodfrugter, kål og løg.

Specifik lovgivning og certificering

Økologisk produktion er en officiel certificeringsordning, der er beskyttet ved lov. Det vil sige, at man må ikke anvende betegnelsen ’økologisk’, medmindre man har en certificeringsgodkendelse til det.

Det er EU’s Økologiforordning, der danner rammerne for produktionen, som nationalt bliver fortolket efter de lokale forhold. For at disse regler bliver overholdt, udføres der en fysisk og administrativ kontrol hos avlerne. I Danmark er det den danske stat ved Landbrugsstyrelsen, der administrerer økologireglerne, hvor det i de fleste andre EU-lande er private organisationer, der er godkendt af EU, der står for både certificering og kontrol. De danske regler findes i Vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion af Landbrugsstyrelsen, der løbende bliver opdateret.

Certificeringen medfører en mærkningsordning, som er fælles for hele EU. I Danmark kan EU's grønne økologilogo suppleres med det statslige Ø-mærke, som er ét af de mest kendte mærker blandt forbrugere, og derfor eftertragtet - også blandt grønsagsproducenter.

GlobalGAP-certificering

Som grøntsagsproducent er der dels mulighed for - men ofte også krav om forskellige certificeringer. I visse danske supermarkeder, samt ved afsætning til udenlandske virksomheder stilles krav til grønsagsproducenter om en GLOBALGAP certificering for at kunne afsætte grøntsagerne.

G.A.P. er en forkortelse for Good Agricultural Practice, og indeholder regler for god landmandspraksis. Certificeringen anvendes internationalt og er med til at dokumentere virksomhedens indsats i forhold til fødevaresikkerhed, sporbarhed, produktion, bæredygtighed samt virksomhedens ageren over for ansatte. Selve certifikatet er gyldigt i et år, hvorefter der igen skal holdes kontrol i form af en audit. Der udføres også stikprøvekontrol hos virksomhederne.

Læs mere om GlobalGAP-certificering.

Andre kontrol-instanser

Fødevarelovgivningen er aktuel for grønsagsgartnere. Både for dem der vasker og pakker, samt dem der sælger direkte af egne og andres produkter.

Hvis man sælger udelukkende egne produkter, er det Landbrugsstyrelsen, der er kontrolinstans. Fødevarestyrelsen udfører kontrol af fødevarehygiejnen hos grøntsagsproducenter med eget pakkeri, når de ikke udelukkende pakker egne produkter. Kontrollen dækker hele vejen fra jord til bord. Den omfatter bl.a. vandkvalitet, skadedyr, pakning og opbevaring, sporbarhed samt instruktion af personalet.

Arbejdskraftsbehov og mekanisering

Frilandsgartnerierne har generelt et større arbejdskraftsbehov end almindelige planteavlsbedrifter. Baseret på regnskabsdata er arbejdsbehovet per hektar estimeret til at være omkring 2-300 timer for frilandsgartnerier mod 10 timer ved planteavl med kornafgrøder.

I grøntsagsproduktionen er der ud over fuldtidsansatte desuden sæsonmedarbejdere, hvilket gør det præcise arbejdskraftbehov svært at opgøre. Men der er stor forskel i tidsforbrug afhængig af kultur. I grønsagsproduktion er arbejdet også mere fordelt over hele sæsonen, modsat landbrugsproduktionen, hvor etablering og høst oftest er fastlagt på 2-3 årlige tidspunkter.

Det øgede behov for arbejdskraft ses ved etablering (såning og plantede kulturer), kulturrenholdelse ved lugning, høst af afgrøder, som ofte er manuelt, samt ved håndtering og klargøring til salg.

Afhængig af mekaniseringsgrad, størrelse og produktion, er der stor forskel i tidsforbruget for de enkelte kulturer. I en svensk rapport af Jordbruksverket - Ekonomi – Kalkyler för odling av grönsaker på friland - er der udarbejdet kalkuler for tre slags bedriftsstørrelser, som inkluderer tidsforbrug i marken.

Selv om rapporten er fra 2008, giver den et rimeligt billede af økonomien og aspekter i økonomien ved dyrkning af en række grønsager for forskellige bedriftsstørrelser:

  • Lille skala - med mange kulturer og gårdbutikssalg
  • Mellemstørrelse – producent med specialisering med afsætning til grossister
  • Stor produktion – specialiseret, med egne maskiner og pakkeri, og afsætning til detailhandlen

Behov for arbejdskraft ved dyrkning af forskellige afgrøder

 

Afgrøde

Timeforbrug mark t.pr.ha

Timeforbrug høst, klargøring og salg, t.pr.ha

Timer i alt, t.pr.ha

Lille skala

Gulerod

360

650

1010

Bundtgulerod

370

2680

3050

Løg, sætteløg

480

660

1140

Bundløg

585

2340

2925

Løg, plantet

550

660

1210

Broccoli, 1 hold

330

330

660

Hvidkål, 1 hold

340

400

740

Bønne

220

3010

3230

Sukkerært

720

1180

1900

Mellemstor

Gulerod

261

164

425

Broccoli, 1 hold

161

200

361

Hvidkål, 1 hold

152

345

497

Stor producent

Gulerod

241

154

395

Rødbede

131

105

236

Løg, plantet

207

138

345

Broccoli, 1 hold

112

157

268

Hvidkål, 1 hold

104

404

508

Hvad er de forskellige arbejdsopgaver?

Typisk kommer den første arbejdskraft om foråret til etablering og pasning af de tidligste kulturer.  Senere kommer lugeholdene, der ofte kun har lugning som arbejdsopgave, og kun i den tidsramme, der kræves lugning i.

Ved høst af en række grøntsager til afskæring f.eks. blomkål bruges manuelt arbejdskraft til afskæring, modtagelse og indkøring af afgrøden.

Når de høstede grønsager er kørt hjem, skal de enten sælges direkte, eller lagres indtil de bliver solgt – tit gennem en lang periode – Det gælder for eksempel en afgrøde som hvidkål. Det kræver arbejdskraft til lagring, og ved salg til sortering, klargøring og evt. vask.

For en kultur som porre er den arbejdsmæssige indsats til klargøring ofte større end dyrkningsindsatsen. Så antal ansatte herunder sæsonmedarbejdere er ikke konstant. Dette er muligt, fordi til de mest variable funktioner ansattes medarbejdere kun til det respektive formål og indenfor dansk lovgivning.

Andre kulturer som gulerod, løg og rødbede høstes fuldautomatisk, og kræver kun øget arbejdskraft ved sortering. Også porre kan tages hjem fra marken med fuldautomatisk optagelse.

Der er en del fokus på mekanisering af høstprocesser i de store grønsagsproduktioner, og maskinfabrikanter er i færd med at udvikle automatiske høstmaskiner til kål, asparges, og en del andre kulturer med et stort arbejdskraftsbehov. For kåls vedkommende er der et yderligere incitament, idet håndtering af de tunge kål medfører visse arbejdsmiljømæssige udfordringer for medarbejderen på grund af kålens høje vægt.

Kapacitet

Rent økonomisk kunne man hurtigt konkludere at lave mekaniseringsomkostninger er gavnlige for driftsresultatet, da det normalt betyder lavere omkostninger og større overskud.

I praksis forløber tingene dog ofte meget anderledes. Næsten hvert år sker det, at der er spidsbelastningsperioder, hvor der er behov for en stor kapacitet. Virksomheder, der kan dække dette behov, kan i så fald hurtig indtjene investeringen (jordbearbejdning, såning, ukrudtsbekæmpelse, høst osv.) som i sidste ende giver et bedre resultat. Dette gør sig især gældende indenfor grønsagsproduktion. 

Lave mekaniseringsomkostninger medfører derfor ikke nødvendigvis højere indtjening, men kan snarere føre til for store risici for driftsresultatet. Kapaciteten på ens produktionsapparat bør derfor have et overskud, så der ikke opstår flaskehalse i produktionen.

Investeringer og driftskapital

Modsat planteavlsbrug er investering i jord ikke den primære faktor, når det gælder frilandsgartnerier, da det gennemsnitlige arealtilliggende her typisk er betydeligt lavere. Frilandsgartnerier kræver dog andre investeringer end det gennemsnitlige planteavlsbrug.

Vanding

Jorden hos gartneriet skal egne sig til produktionen af de ønskede typer af grøntsager. Desuden er vanding en forudsætning for dyrkning af grønsager. Investering af vandingsvand og -anlæg kan være kostbar og vanskeligt at opnå tilladelse til (se artikel om vanding)

Specialmaskiner

Derudover er der behov for investeringer i specialmaskiner for at kunne dyrke grøntsagerne. Det kan f.eks. være bedformere, specialiserede plantemaskiner og såmaskiner, maskiner til renholdelse, gødningsudlæggere, høstmaskiner og optagere. Afsætter gartneriet til detailhandlen eller andre aftagere, er det oftest nødvendigt med eget pakkeri. Dette indebærer behov for investeringer i bygninger til vask, sortering og pakning af grøntsager og dertilhørende inventar. Ligeledes er der behov for lagre og køl til opbevaring af grøntsagerne.

Driftskapitalen ved produktionen af frilandsgrøntsager adskiller sig blandt andet fra planteavlsbedrifter som nævnt ved aflønning af flere arbejdstimer. Driftsomkostninger til lagre, kølerum og pakkeri vil omfatte øgede energiudgifter. Desuden er fragt af færdigvarer til modtager en betydelig omkostning.

Vidste du at...

I 2019 var den gennemsnitlige værdi af et planteavlsbrug 55 mio. kr., mens det kun var 31 mio. kr. for frilandsgartnerier. Årsagen til den store værdi af landbrugets aktiver er prisen på jord, som oftest ligger omkring 150.000 kr. pr. ha.

Økonomien i grøntsagsproduktion styres ligesom i landbruget af udbytte, priser og produktionsomkostninger, hvor arbejdsomkostninger til grønsagsproduktion især bidrager til høje omkostninger. Da udbytter i den økologiske grøntsagsproduktion er lavere og mere usikre end den konventionelle er en vis merpris nødvendig. Årsagerne til lavere udbytter skyldes bl.a.  lavere effektivitet i ukrudts-, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse samt begrænsninger for gødskning i afgrøderne.