Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Hvilke frugt og bær -arter kan trives i Danmark?

Danmark er velegnet til frugt- og bærdyrkning, men ikke alle afgrøder trives overalt i landet. Så du skal først og fremmest vælge en afgrøde, der kan trives på din jord og i dit lokale klima.

Krav til jordbund

De fleste frugt- og bærafgrøder stiller ikke så store krav til jorden, bortset fra, at den skal være ret neutral med Rt: 6,5-7,5 og veldrænet. Rødderne tåler ikke at stå i vand i længere tid. Mange sten i jorden kan også være en ulempe, især i jordbær, som skal renses hyppigt med radrenser. Meget stiv lerjord og meget grov sandjord vil også være lidt udfordrende at dyrke, men ikke umuligt. Mulighed for vanding med drypvanding er vigtig og gør det muligt at dyrke alle frugt- og bærafgrøder selv på den tørreste jord og i de tørreste egne af landet. Blåbær stiller helt særlige krav til jorden og trives kun på meget sur jord (Rt: 3,5-5,5) med mindst 3% organisk stof.

Krav til klima

Dit lokale klima betyder alt for din succes som frugtavler. Din timeløn bliver bogstaveligt talt bestemt af vejrguderne, især frost, hagl og for meget regn kan gøre store indhug i høsten.  

Nedbør

Kig på DMI´s vejrarkiv for dit område www.dmi.dk/vejrarkiv/  og se, hvor meget nedbør, der falder på dit sted. Megen regn især i forårs- og sommerperioden vil give flere svampesygdomme og revnede frugter. Pletter og revner på en frugt sænker prisen meget, så udbyttet i f.eks. æbler, pærer, kirsebær og blommer falder, jo mere det regner. Buskfrugt kan tåle lidt mere nedbør.  I figur 1 kan du se, hvordan nedbøren fordeler sig i Danmark.

FOTO

Figur 1: DMI´s kort over mm årlig nedbør i perioden 1991-2009. Bemærk, at det regner næsten dobbelt så meget i Syd- og Vestjylland som i store dele af det sydøstlige Danmark.

Frost i foråret

Frost i blomstringen kan stjæle hele udbyttet, da blomsterne blot visner uden at danne frugt. Jordbærmarker kan beskyttes mod noget frost ved overdækning med fiberdug eller ved dyrkning i tunnel, men buske og træer er vanskeligere at beskytte mod frostskader. Der findes mobile vindmaskiner, bål-spande og oversprinklingsanlæg til forebyggelse af frostskader, men det er dyre og arbejdskrævende metoder. Den bedste forsikring mod nattefrost i blomstringen er at dyrke tidligt blomstrende afgrøder i de varme, kystnære områder, der ses som gulorange områder på kortet i figur 2. 

FOTO
FOTO
FOTO
FOTO


Figur 2
Eksempler på nattefrost i maj i 2017, 2019 og 2020. De indre dele af landet er hårdest ramt, mens kystområder går fri. Timelønnen for frugtavlere i de blå områder raslede ned i takt med temperaturen. 

FOTO
FOTO
FOTO

Her ses æbleblomster efter nattefrost. Mange blomster er døde, men nogle vil udvikle frugter med kuldeskade: en ru stribe på skrællen fra stilk til blomst. Yderst ses jordbærblomster efter nattefrost. Den med sort midte er helt død og udvikles ikke til et bær. De øvrige kan risikere at blive skæve og knortede pga. frosten. 

Det kan du gøre, hvis det fryser i blomstringstiden

FOTO

De første mirabeller var i blomst d. 26. februar i 2020.  Frosten er den ene risiko ved at blomstre så tidligt. Den anden er, at de bestøvende insekter ikke flyver i kulden.

Frost i blomstringen giver næsten altid et udbyttetab, enten som manglende frugt eller deforme/skadede frugter. Vejrudsigten varsler ofte frostnætter i god tid, så det er muligt at forberede sig og måske mindske skadens omfang. Her nævnes en række ting, som du kan gøre for at forebygge frostskader. De førstnævnte er ret enkle og billige, mens de sidstnævnte kræver større investeringer.

 • Harv jorden sort under træer/buske og mellem jordbær. Sort jord afgiver mere varme end plantedækket jord, og den lille temperaturforskel kan gøre en stor forskel i udbyttet.
 • Sørg for, at jorden er våd under træer/buske og jordbær. En tør jord udstråler ikke så megen varme, som en våd jord. Så vand, om nødvendigt, inden frostnætter.
 • Overdæk jordbærmarker med fiberdug, evt. flere lag.
 • Sæt luften i bevægelse og gør træerne våde ved at køre med en tågesprøjte med vand. Der skal køres konstant under frostvejret, og man skal efter norske erfaringer komme forbi med højst 10 minutters mellemrum for at holde en god effekt. Hvis man udelader vandet i spørjten, vil det ødelægge pumpen. Men måske kan du skaffe en gammel tågesprøjte, hvor kun blæseren virker. Så vil den kunne blande luftlagene, så evt. varmere, højtliggende luftlag bliver trukket ned i træhøjde.
 • Varm luften op med ild. Til det formål kan købes spande med paraffin eller små gas/oliebrændere. Dette er en større investering og kræver også en del arbejde med at holde varmekilderne tændt i den nødvendige periode og slukke igen, for at spare brændsel. Bål kan have samme effekt, det kræver endnu mere arbejde. I alle tilfælde er det nødvendigt ved brug af ild at orientere det lokale brandvæsen først.
 • Flyt luften rundt med en stationær eller transportabel vindmaskine. En vindmaskine kan blande luftlagene, så den kolde, tunge luft ved jorden blandes med den varmere, lettere luft højere oppe. Se mere om vindmaskiner i denne artikel fra Gartnertidende 2021
 • Installér et oversprinklingsanlæg til frostbeskyttelse. Disse er standard i mange udenlandske frugtområder. Det kræver adgang til rigeligt vand, for der skal vandes i hele plantagen i hele frostperioden, og indtil luften er varmet godt op. Beregning af rentabilitet af diverse frostbeskyttelses-anlæg kan læses i denne artikel fra Gartnertidende 2021

Vidste du at...

Sprinkleranlæg, der vander hele plantagen under nattefrost er almindelige i mange frugtområder i udlandet.  Blomsterne bliver kapslet ind i is, men vand afgiver varme under frysning, så blomstens temperatur holdes på 0°C. Anlægget kræver meget vand.

FOTO

Hvilke afgrøder trives i mit klima?

Brug skemaet til at finde de afgrøder, der trives i netop dit lokale klima

Årlig nedbør?

Sen nattefrost?

Disse afgrøder trives her

Tørt: < 650 mm

Nej, jeg bor tæt på kysten

Æble, Pære, Sødkirsebær, Surkirsebær, Blommer, Solbær, Ribs, Stikkelsbær, Aronia, Hindbær, Brombær, Hyld, Hyben, Jordbær, Blåbær, Vindruer

Ja, jeg bor inde i landet

Hyld, Hyben, Brombær, Blåbær

Middel: 650-750 mm

Nej, jeg bor tæt på kysten

Solbær, Ribs, Stikkelsbær, Aronia, Hyld, Hyben, Blåbær

Ja, jeg bor inde i landet

Hyld, Hyben, Blåbær

Vådt: > 750 mm

 

Dyrk kun frugt og bær under markise eller i tunnel. Det beskytter mod regn og delvist mod frostskade.

 

Klimaforandringer og frugtavl

Klimaforandringen har hævet temperaturen, hvilket de fleste frugt- og bærarter trives godt med. Men risikoen for ekstremt vejr er også øget, og det er et stort problem for frugtplantager:

 • Hagl kan ødelægge frugten.
 • Kraftige storme og voldsom nedbør kan vælte træer og espalier-systemer.
 • Ekstrem tørke kan medføre plantagebrand
 • Meget milde vintre kan blive et problem for solbær-, ribs- og stikkelsbærbuske. De er tilpasset et køligt klima og knopperne behøver en vis mængde vinterkulde for at nedbryde knophvilen. Hvis ikke de får kulde nok, springer knopperne ikke ud.
 • Meget tidlige forår kan generelt ”lokke” knopper på træer og buske til at springe så tidligt ud, at blomster og skud risikerer at få frost.
 • Ekstrem sol og varme kan give solskoldede frugter, som ses her:
FOTO

Risikoen for skader af ekstremt vejr kan reduceres ved god planlægning:

 • Sørg for gode læhegn omkring plantagen.
 • Sørg for at dræne jorden og vedligeholde drænene.
 • Installér drypvanding.
 • Forbedr jordens humusindhold med kompost og grøngødning, så den kan suge mere vand.
 • Hvis frugtplantagen er på en bakke, så placér rækkerne langs højdekurver i stedet for op og ned af bakken. Så skyller jorden ikke væk ved skybrud.
 • Tegn en haglforsikring eller dæk over med markise eller haglnet.
FOTO

Drypvanding er den mest vandbesparende vandingsmetode. I jordbær lægges den ofte ned under rækkerne.

Klimavenlig dyrkning af frugt og bær

Frugtplantager kan bidrage til et landbrug med lavere klima-aftryk. Frugtplantager er flerårige afgrøder med relativ lidt jordbehandling. Græsbanerne mellem rækkerne øger jordens kulstofindhold, og frugttræer og bærbuske lagrer CO₂ i veddet i plantagens levetid. Det giver en lav CO₂-udledning pr. ha. Ser man på klima-aftrykket pr. kg fødevarer, har de frugtarter, der giver høje udbytter pr. ha, også et meget lavt klima-aftryk pr. kg fødevare.

Produktionen af et kg æbler udleder f.eks. kun 0,18 kg CO₂-ækvivalent pr. kg, mens solbær med det lavere udbytte udleder 0,25 kg CO₂-ækvivalent pr. kg. Blåbær har et større klimaaftryk, primært fordi de dyrkes på spagnum, som nedbrydes og udleder CO₂.

I tabel 2 kan du se landbrugets andel af forskellige fødevarers klimaaftryk pr kg fødevare og pr. 1000 kcal. Bemærk, at udledningen fra transport, lagring og salg ikke er regnet med i den første kolonne, men er med i den anden. Kølelagring er især belastende for de langtidsholdbare produkter som æble.  Man kan godt blive mæt alene af frugt og bær, men det bliver en stor portion. Derfor er der her også beregnet klima-aftryk pr. 1000 kcal, så man kan sammenligne fødevarer i forhold til, hvor mættende de er. Dermed bliver valnødder f.eks. et bedre klimavalg end æbler.

Fødevarers klimaaftryk

Fødevare

Landbrugets udledning i kg CO₂-ækv. Pr. kg fødevare*)

Total udledning i kg CO₂-ækv. Pr. kg fødevare

Energi Kcal/kg fødevare

Total udledning i kg CO₂-ækv. / 1000 Kcal.

Hakket oksekød 10-15% fedt

28,58

32,51

1640

19,8

Hakket Svinekød 5-10% fedt

2,50

2,90

1740

1,7

Letmælk

0,50

0,61

480

1,3

Danbo ost (45%)

4,46

7,72

3350

2,3

Smør

0,12

3,92

7410

0,5

Løg

0,18

0,90

430

2,1

Gulerod

0,11

0,25

380

0,7

Kartoffel

0,20

0,36

770

0,5

Æble

0,18

0,66

550

1,2

Valnødder, tørrede

1,79

3,15

7070

0,4

Blåbær

1,76

2,91

520

5,6

Jordbær

0,15

0,56

380

1,5

Solbær

0,25

0,53

750

0,7

Hvedemel

0,38

0,84

3430

0,2

Tabel 2 Klimaftryk fra landbruget pr. kg fødevare og pr. 1000 kcal. Kilde: frida.fooddata.dk og denstoreklimadatabase.dk
*) Tallene er excl. klimaaftryk fra transport, forarbejdning, emballage, lagring og salg.

Tallene i tabel 2 gælder konventionel dyrkning af fødevarer. Økologisk dyrkning har et lavere klimaaftryk pr. ha, men også et lavere udbytte. Det opvejes bl.a. af den humusopbygning, der sker i økologisk jord, så klimaaftrykket pr. kg fødevare er det samme for konventionel og økologisk produktion1. 

Du kan forbedre din frugtplantages klimaregnskab ved bl.a. at bruge grøngødning, minimere jordbehandling og passe afgrøden så godt, at udbyttet øges.

1) Sanders J, Hess J (eds) (2019) Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft. Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, 364 p, Thünen Rep 65, DOI:10.3220/REP1547040572000 www.boelw.de.