Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Planlægning af plantage

Hvad skal plantes hvor, med hvilken afstand, hvornår og hvordan? Det er vigtige spørgsmål at få styr på, inden man bestiller planter.

Høsterfaringer

Fejltagelser behøver man ikke gentage, så det er en fordel at samle erfaringer inden, man planlægger en plantage. Besøg eksisterende plantager, gå i praktik forskellige steder, også gerne i udlandet, så du får et godt indtryk af, hvordan en frugtplantage fungerer. Studér de dyrkningsvejledninger, der er til rådighed.

I dette materiale er der dyrkningsplaner for æble, solbær og jordbær.

For økologisk æble-pæredyrkning findes en omfattende dyrkningsvejledning med mange videoer om plantagens pasning, find den her. Vejledningen er skrevet i 2020 af konsulenterne Hanne Lindhard og Maren Korsgaard.

Økologisk (og konventionel) dyrkning af hyld beskrives i konsulent Hanne Lindhards vejledning fra 2020, der kan downloades her

Dyrkningsvejledning for blåbær fra 2020, skrevet af Konsulenterne Dan H. Christensen og Svend Ramborg, kan også bruges af økologer. Den kan læses her

Dyrkningsvejledning for stikkelsbær fra 2021, skrevet af konsulent Hanne Lindhard, kan også bruges af økologer. Den kan læses her

Økologisk (og konventionel) dyrkning af havtorn beskrives i denne vejledning skrevet af Svend Ramborg og revideret af kons. Hanne Lindhard i 2020 

Se mere om økologisk brombærdyrkning i tunnel i videoen med forsker Martin Jensen fra Aarhus Universitet. 

Se mere om anlæg af vinmark på Vinavlerforeningens hjemmeside vinavl.dk og i deres blad Vinpressen.

Specielt for plantning i skovlandbrug er der dyrkningsvejledning for flere frugt- og bærarter her

Økologisk jordbærdyrkning er emnet for Grøn Viden Havebrug nr. 177 fra 2009

Lærebogen ”Frugt og Bær” fra Landbrugsforlaget 2007 skrevet af Maren Korsgaard og Hanne Lindhard Pedersen handler udelukkende om økologisk produktion af frugt og bær. Bogen giver en grundig indføring i frugtavl samt dyrkningsvejledninger på de 15 mest almindelige frugt- og bærarter. Bogen finder du nok på landbrugsskolens bibliotek.

I bogen ”Drømmen om en lille økologisk æbleplantage” beskriver Jens H. Petersen i tekst og smukke billeder plantagen ”Æbletoften”. Gyldendals forlag 2015.

I de andre nordiske lande dyrker de økologisk frugt og bær under vilkår, der ligner de danske. Hvis du kan læse svensk, kan du lære meget af Jordbruksverkets økologiske dyrkningsvejledninger og økonomiske kalkuler. De kan downloades her . Der er bl.a. dyrkningsvejledning for:

Hør mere om økologisk vinavl i videoen fra Deutches Weininstitut

Tip: sæt undertekster til og vælg automatisk oversættelse til dansk

 

Hvis du vil gå dybere ind i forskningsresultater om økologisk frugtavl kan du søge i portalerne: https://orgprints.orgwww.ecofruit.net  og https://kp.eufrin.eu/ (sidstnævnte er også for konventionel dyrkning).

Hvis du vil vide mere om frugt- og bærplanternes vækst, fysiologi, bestøvning og meget mere kan du læse det sidste kompendium i frugtavl på dansk. Det er skrevet af prof. emer. Poul Hansen fra Landbohøjskolen i 1995.

Hortiadvice udgiver årligt ”Håndbog for frugt- og bæravlere” med ajourført nyttig viden om frugtavl (både konventionel og økologisk dyrkning). Hortiadvice udgiver også gartneribranchens medlemsblad: Gartnertidende, der ofte bringer artikler om økologisk produktion.

Økologisk landsforening udgiver flere medier bl.a. med artikler om økologisk frugtavl m.m., bl.a. avisen Økologisk Landbrug

Når du har besluttet dig for at begynde som frugtavler, er det meget nyttigt at drøfte planerne med en fagkonsulent, inden du vælger sorter og placering.  Kontakt f.eks. Hortiadvice eller Økologisk landsforening

Eksempler fra det virkelige liv

Mange frugt- og bæravlere har en spændende produktion, som er beskrevet i artikler i Gartnertidende. Her er samlet et udpluk fra årene 2017-2021.

Afgrøder

Plantagen, der er beskrevet

Artiklen

Blåbær

Knud Hyldahl, Thyregod

Blåbær på mange måder (2019-11, s.24-25)

Blåbær

Karsten Jørgensen, Bornholms bær

Økologiske blåbær har sine udfordringer (2021-13, s 47-48)

Blåfrugtet gedeblad

Jystrup Møllegaard ved Simon Jakobsen

Nyt bær hos ny bæravler (2018-9, s. 46-47)

Havtorn

Oversøgård ved H.C. Bisschop Mogensen, Fårevejle

Kreativ høst af havtorn (2021-13 s. 18-19)

Hyld

Skoulund ved Janni og Peter Sørensen, Farsø

Hyld er håndarbejde (2021-9, s.50-51)

Pærer

Sæby frugt ved familien Madsen

Pærer bliver bedst under tag (2017-15, s. 28-29)

Solbær

Astrup Hedegaard ved Finn Bilberg, Skjern

Man skal være optimist (2021-11 s.10-11)

Solbær

Thomas Kjærsgaard, Hauge

Solbær og korn på samme mark (2019-11, s 26-27)

Solbær, ribs, stikkelsbær

Øster Lind ved Henrik Skov, Lemvig

Ekstensiv bærproduktion uden kemi (2021-10 s. 38-39)

Stikkelsbær, solbær, ribs, aronia havtorn.

Thy økobær ved Niels Chr. Bach Nielsen, Snedsted

Økologiske stikkelsbær giver udfordringer (2021-7 s. 34-35)

Æble, pære blomme

Vesterled ved Laust Spandet Jaense, Fejø

Økologisk Frugtavl på Fejø (2021-10 s. 40-41)

Æble og pære

Frydenlund slot, Vedbæk

Nænsom omlægning af historisk plantage (2019-12, s.40-41)

Hvordan med økonomien?

Der er mange faktorer, som afgør, om en produktion er bæredygtig, rent økonomisk. Dit lokale klima betyder meget for økonomien, men andre faktorer spiller også ind. De omtales i det følgende.

Kan frugt og bær sælges?

Forbruget af økologisk frugt og bær er stort og stigende, så det lyder umiddelbart som et let produkt at sælge. Meget af forbruget dækkes dog af import, så der er konkurrence om kunderne.  Det gælder om at kunne levere det, som kunderne efterspørger. Spørg derfor altid afsætningskanalerne først, hvilke sorter og arter de tror kan sælges og i hvilke mængder. Lokalt producerede varer er heldigvis kommet mere i fokus.  

For industrifrugt som solbær, ribs, stikkelsbær, cideræbler og surkirsebær gælder samme regel: spørg først, hvad industrien gerne vil købe.  Man er jo helt afhængig af, at en fabrik vil aftage bærrene straks efter høst og sortsforskelle kan være afgørende for, hvad de køber.

Hvis du selv har en gårdbutik, som du vil supplere med frugt og bær, så spørg kunderne, hvad de savner i butikken. Tænk på, at nogle bær som jordbær, hindbær og brombær skal sælges samme dag de plukkes. De kræver stabile kunder.

Hvis du vil lave en plantning til selvpluk, er det vigtigt, at du bor et sted med mange kunder i nærheden. I det tilfælde kan sortimentet være bredt, så kunderne kan plukke mange forskellige ting i en lang periode. Eller man kan planlægge efter et sommerferie- eller et efterårsferie-sortiment.

Investeringbehov og salgspotentiale

”For at skabe en mindre formue på vinavl, må man begynde med en stor”. Dette ironiske udsagn stammer fra danske vinbønder, men gælder nok også for andre frugtproduktioner. Fælles for frugt og bær er, at man begynder med en stor investering, som derefter udsættes for mange usikkerheder, og først efter nogle år begynder at tjene sig ind. Om det nogensinde betaler sig, er et langsigtet regnestykke med mange ubekendte, hvor især udbytte og salgspris er afgørende for det økonomiske resultat.   

I tabel 3 er et overblik over investeringsbehov til plantning af forskellige frugt- og bærarter. Men plantningen er ikke den eneste investering. Et dyrehegn mod rådyr og harer er nødvendigt for dyrkning af æble, pære, blommer, hindbær, brombær og vindruer. Et læhegn er en stor fordel for de insektbestøvede arter som æble, pære, blommer, kirsebær, jordbær, hindbær, brombær og blåbær og varmekrævende arter som vindruer. Desuden kræves specialmaskiner til ukrudtsrensning, gødningsspredning, græsklipning, sprøjtning og høst. Sidst men ikke mindst skal høsten kunne opbevares i kortere eller længere tid. Så et kølerum og et lager- og evt. pakkerum er også nødvendigt til frugt- og bærproduktion.  

I tabel 3 kan du se eksempler på investeringsbehov og indtægter. For blommer og kirsebær er antydet, at man risikerer at få nul udbytte. Det skyldes større risiko for frost i den tidlige blomstring samt angreb af skadedyr. I nogle af de mindste bærkulturer er der ingen prisangivelser på salget. Det ville blive et skævt billede, da der er meget få og små arealer, med helt lokalt bærsalg.

Produkt

Antal pl/ha

Pris for planter kr/ha *)

Opbinding eller overdækning kr/ha

Plantage-materiale-pris i alt kr. pr. ha excl. Plantning og vandingsudstyr

Udbytte Ton/ha

Pris kr./ kg

Salg kr/ha

Antal år uden høst**)

Blommer

1.300

55900

0

55900

0 - 4

25

0-100.000

3

Blåbær

3.400

136000

0

136000

4

60

240.000

3

Brombær

1.000

22000

50000

72000

7

 

 

0-1

Hindbær

6.000

66000

50000

116000

6

 

 

0-1

Hyldeblomster (indfrosne) #)

800

7200

0

7200

5

45

225.000

2

Jordbær ***)

30.000

48.000

0

48000

8

28

224000

1

Pære

2.500

100000

72000

172000

7

11

77.000

2-3

Ribs

4.500

31500

0

31500

5

2 - 8

20.000

3

Solbær

4.500

22500

0

22500

3

3 - 12

12.000

2

Stikkelsbær

2.500

40000

0

40000

8

 

 

3-4

Surkirsebær

400

17600

0

17600

0 - 3

10

0-30.000

5-6

Sødkirsebær****)

2.000

104000

300000

404000

0-10

40

0-400.000

2

Vindruer

3.000

60000

150000

210000

5

*****)28

140.000

2-3

Æble

2.500

95000

72000

167000

7

9

63.000

1-2

Tabel 3 Eksempler på investeringsbehov og indtægter i en relativ intensiv produktion. Salgspriser kan variere meget afhængig af sæson, salgsform, udbud og efterspørgsel. Udbytter kan variere enormt afhængig af frost, nedbør, bestøvere, plukkemåde, plantesystem og skadevoldere. Planteprisen for jordbær er for økologiske planter, mens de øvrige plantepriser er for konventionelle planter og vil kræve dispensation. Priserne er for yngste udgave af planter (f.eks 1-års træer), indhentet januar 2022 fra planteskolen Vesterskovgaard. Salgspriserne er indhentet fra forskellige kilder og dækker over store udsving, afhængig af salgsform, mængde, kvalitet, sæson etc. Alle priser er ex. moms.


*) De fleste plantepriser gælder konventionelle planter. Der er et lille udbud af økologiske planter, som er væsentlig dyrere. Det kræver dispensation at plante konventionelle planter på økologisk jord, og dispensationen gives normalt kun til den yngste plantekategori.

**) Fuld bæring opnås først efter flere år, afhængig af plantetæthed og oprindelig plantestørrelse. Den frugtfri periode gælder for plantning af 1-års træer, og unge buske, svarende til planteprisen. Ved plantning af 2-års (økologiske) træer kommer træerne i bæring et år tidligere.
***) jordbærplanteprisen er for økologiske barrodsplanter fra Tyskland ved et mindstekøb på 5000 planter
****) Sødkirsebær skal overdækkes med regntag og evt. net for at undgå revner og pletvingefrugtfluer.
*****) Vindruer forarbejdes normalt på gården, så dette er ikke en markedspris men er produktionsprisen ved et udbytte på 5 T/Ha.1
#) Hyldeblomster kan kun sælges frosne, så der skal tillægges investeringer i frostanlæg.

Arbejdskraftbehov

En frugtplantage kan give arbejde til mange hænder og/eller til mange specialmaskiner. Høsten er den mest arbejdskrævende periode. Hvis frugtproduktionen skal supplere andre produktioner på gården, er det oplagt at vælge kulturer, der skal høstes på et andet tidspunkt, end det man ellers dyrker. F.eks. kan jordbær, hyldeblomster, ribs, solbær og stikkelsbær, som høstes tidligt på sommeren kombineres med produktion af senere afgrøder som korn og kartofler.

Behovet for arbejdskraft er stort i de kulturer, der håndhøstes som jordbær, hindbær, æbler, pærer, blommer, sødkirsebær, druer og hyld. Her vil der blive behov for sæsonarbejdere i høsttiden. De fleste sæsonarbejdere kommer fra udlandet og en mulighed for en god, lokal indkvartering er derfor vigtig.

God ledelse, gode sprogkundskaber, gode pædagogiske evner og gode arbejdsforhold vil tilsammen give en god høstproces. Det er uhyre vigtigt, for hvis bærrene eller frugterne bliver plukket forkert og får masser af knubs, bliver produktet dårligere og i værste fald kassabelt.

Nogle kulturer kan høstes med specielle høstmaskiner. Det gælder surkirsebær, hvor maskinen ryster stammen, så bærrene falder ned på et sejl og føres op i en storkasse. Ribs, solbær, stikkelsbær, aronia og hyben høstes med en anden type specialmaskine. Den vibrerer grenene, så bærrene falder ned på et transportbånd og samles i kasser. Maskinhøstede bær får mange knubs og skal forarbejdes eller nedfryses straks efter høst. De kan kun anvendes til industriprodukter som saft, vin og syltetøj.

Ukrudt renses med en sideforskudt ukrudtsrenser i alle busk- og trækulturer, mens jordbær renholdes med radrenser og fingerhjul som i en grønsagsmark. I jordbær og i nyetablerede marker af busk- og træfrugt kan der også blive behov for håndhakning.

De mange specialmaskiner kræver dygtige traktorførere, så der er også udfordringer til de maskinglade i frugtproduktion.

Behovet for arbejdskraft ses i tabel 4. Alle de håndhøstede kulturer kræver mange arbejdstimer, og vinmarken kræver meget tid til sommerbeskæring.

Tabel 4: Behov for arbejdskraft til økologisk frugt- og bærproduktion. Tallene er skønnede ud fra praksis, men vil variere meget med graden af mekanisering, effektivitet, udbytte og årets vejrlig.

Produkt

Høstsæson

Udbytte t/ha

Høst-kapacitet pr. time

Høstarbejde i alt *) timer/ha

Årlig pasning i øvrigt Timer/ha

Skønnet årligt arbejdsbehov

Timer/ha

Jordbær

5/6-5/8

8

10-20 kg

533

300

833

Hindbær

10/7-1/11

4-8

3-6 kg

1330

300

1630

Brombær

1/8-1/11

7

5 - 7 kg

1000

300

1300

Solbær

15/7-10/8

3

2 – 3 Ton

10

40

50

Ribs

15/7-10/8

5

2 – 3 Ton

10

40

50

Stikkelsbær **)

1/7- 5/8

8

5 – 8 kg (håndhøst)

1230

40

1270

Sødkirsebær

5/7-15/8

0 – 4

10 kg

0 - 400

150

150-550

Surkirsebær

5/8-25/8

0 - 3

1,5–5 Ton

0 - 2

100

100

Blommer

20/7-10/10

0 - 4

30 kg

0-140

300

300-440

Æble

1/8-1/11

7

75 -100 kg

100

300

400

Pære

10/8-1/11

7

75 -100 kg

100

300

400

Hyldeblomst ***)

10/6-10/7

5

5 kg

1000

150

1150

Blåbær

20/7-10/9

4

3-4 kg

1100

300

1400

Vindruer

10/9- 20/10

5

60 kg

85

600

685

*) Konsumbær plukkes kun  i 4-5 timer dagligt, da de plukkes tidligt om morgenen, mens de er kolde. Tiden til maskinhøst afhænger ikke kun af udbyttet men også af arealet, der skal overkøres.

**) Stikkelsbær, der maskinhøstes, har samme arbejdskrafbehov som solbær og ribs

***) Hyldeblomst kan kun sælges frosne, så der skal tillægges til indfrysning og pakning.

Lønningsevne

Kalkuler for dækningsbidrag bør man lave med egne tal og forudsætninger. En standard DB-analyse giver ofte ingen mening, da der er så store udsving i udbytter og priser. Ser man på statistikken, så er der desværre ingen statistik på indtjeningen for økologiske frugtavlere. Men for konventionelle frugtavlere er den gennemsnitlige timeløn lav, se figur 3. Det er muligvis samme sag for økologiske frugtavlere, men gennemsnittet dækker over store udsving.

Se flere data fra Danmarks Statistik her: https://statistikbanken.dk/OEKO3

Vidste du at...

Behovet for arbejdskraft varierer meget alt efter hvilken afgrøde, man vælger. Jordbær håndplukkes for eksempel ca. 4-5 timer om dagen

Figur 3 Lønningsevne i kr./time for konventionel frugtavl sammenlignet med økologisk produktion af kartofler og grøntsager. Kilde: Danmarks Statistik

1) Hvad koster det at producere en flaske vin af Torben T-Andersen, Vinpressen nr. 6, 2021