Tema menu
Menu
Artiklens indhold
Indhold
FOTO

Miljø og arbejdsmiljø i frugt- og bærplantager

Frugt og bær er flerårige kulturer, der vokser samme sted i mange år. Det giver større problemer med sygdomme, skadedyr og ukrudt, da man ikke kan udnytte sædskiftefordelen og ”viske tavlen ren” efter hver sæson. Sæsonen begynder altid med de udfordringer, man havde ved slutningen af året før.

Plantagedrift - sprøjtet eller usprøjtet?

Denne situation betyder, at økologiske frugtavlere bruger de økologisk tilladte sprøjtemidler i højere grad end andre økologiske planteavlere.

De økologiske sprøjtemidler er underlagt de samme miljømæssige krav som konventionelle sprøjtemidler. Det vil sige, at der er krav om:

  • At sprøjteføreren har et ajourført sprøjtecertifikat
  • Gården har et godkendt rum til opbevaring af midlerne
  • Sprøjten er godkendt og jævnligt synet
  • Gården har en godkendt vaskeplads til rengøring af sprøjten

Vidste du at...

Økologiske sprøjtemidler er underlagt de samme miljømæssige krav som konventionelle sprøjtemidler.

Desuden skal der føres sprøjtejournal, der skal indberettes hvert år til Miljøstyrelsen. Miljøkrav ved brug af de enkelte midler kan læses på etiketten og skal altid følges. F.eks. er midlet Neemazal kun tilladt at bruge én gang hvert 3. år i æbler mod rød æblebladlus. 

Når du planlægger produktionen, er det altså et vigtigt valg, om produktionen skal være usprøjtet eller dyrkes med brug af økologiske plantebeskyttelsesmidler. Den usprøjtede plantage kræver færre investeringer, men vil også give et lavere og mere usikkert udbytte.

Det er dog muligt at bladgødske og at bekæmpe sygdomme og skadedyr med de såkaldte Basisstoffer f.eks. natron uden at opfylde krav til uddannelse, sprøjte, indberetning m.m.. Dermed kan man regulere nogle sygdomme og skadedyr uden at opfylde miljøkravene til plantebeskyttelsesmidler.

Brug af både plantebeskyttelsesmidler, basisstoffer og bladgødning skal altid noteres i logbogen for planteavl til brug for økologikontrollen.  Listen over godkendte aktivstoffer samt basisstoffer findes i bilag 1 i økologivejledningen.

I praksis er det nødvendigt at kende handelsnavnet på de midler, der er godkendt i Danmark og har et aktivstof, der er økologisk godkendt. De kan ses i Middeldatabasen, hvor man kan udvælge de økologisk godkendte midler. (Sæt hak i rubrikken ”godkendt til økologisk produktion”)

Middeldatabasen - en hjemmeside, hvor man kan finde plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til økologisk dyrkning

Godkendte basisstoffer med en dansk vejledning kan bl.a. ses i oversigten fra Hortiadvice.

Både økologiske plantebeskyttelsesmidler og basisstoffer må kun sprøjtes ud i de afgrøder og under de forhold, de er godkendte til. F.eks. er basisstoffet natron godkendt i æble mod skurv og i bær mod meldug, men det er ikke godkendt i pære.  

I ”Håndbog for frugt- og bæravlere”, der udgives hvert år af Hortiadvice, er der gode oversigter over plantebeskyttelsesmidler, basisstoffer og bladgødning.

En samlet oversigt over plantebeskyttelsmidler, basisstoffer og gødninger godkendt til økologisk brug i Danmark, kan også ses i Økokataloget

Arbejdsmiljø

En frugtplantage kan ligesom andre arbejdspladser også være farlige. Arbejdsulykkerne sker typisk ved:

  • Arbejde, der indebærer beskæring og udtynding af frugttræer med motorkædesav.
  • Arbejde, der indebærer beskæring af buske og træer med mekaniske sakse.
  • Arbejde på stiger, plukkeborde m.m.
  • Arbejde, hvor flere personer arbejder sammen om betjening af maskineri, fx kirsebærrystemaskine
FOTO

Håndrystemaskine - det er vigtigt med god instruktion i brug af maskiner for at undgå arbejdsskader.

Ulykker kan forebygges ved god planlægning, så medarbejderne har tid og kræfter til at udføre opgaverne på en sikker måde. God instruktion i maskinerne og i brug af (øko-)pesticider, værnemidler, sikkerhedssko og godt arbejdstøj kan reducere risikoen for ulykker. Det kan god vedligeholdelse af maskinerne også.  Se mere om arbejdsmiljø i pjecen fra Arbejdstilsynet.